Lääkärisopimusneuvottelut 2020

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut, Lääkärisopimusneuvottelut mukaan lukien jatkuvat taas tauon jälkeen. Neuvottelut keskeytettiin 19.3. Tehyn ja Superin palkankorotusesityksen jälkeen.

Kuntasektorilla keskeytyneet neuvottelut jatkuvat 24.3. lähtien. Neuvotteluja jatketaan myös Kunnallisen lääkärien työehtosopimuksen osalta.
Lue lisää JUKOn kuntasektorin neuvotelutiedotteista.

Hammaslääkäreitä koskeva suurin sopimusala eli kunnallinen Lääkärisopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. 

Lääkärisopimusneuvottelut ja kaikki muut julkisalojen palkansaajia koskevat neuvottelut kuntien, valtion, yliopistojen palkansaajien työehdoista alkoivat tammi–helmikuussa. Kaikki julkisalojen virka- ja työehtosopimukset päättyivät maaliskuun lopussa. Valtiolle ja yliopistoihin saatiin neuvoteltua uudet työehtosopimukset maalis-huhtikuun vaihteessa.

Julkisen sektorin neuvottelukierros on ollut vaikea, koska kuntien taloudellinen tilanne on haastava ja laajoja muutostarpeita on paljon. Lisäksi työnantajien ja palkansaajien pääsopijajärjestöillä on vastakkaiset näkemykset kiky-tuntien poistosta.

JUKOn tiedote: Tilannekuva - työmarkkinaneuvottelut nyt (20.3.2020)

Lääkärisopimuksessa sovittavia asioita on paljon

  • Lääkärisopimuksesta neuvottelevat kaikkia lääkäriryhmiä (hammaslääkärit, lääkärit ja eläinlääkärit) edustava Lääkärikartelli sekä kuntatyönantajia edustava KT Kuntatyönantajat.
  • Neuvoteltavien asioiden kirjo on nyt poikkeuksellisen laaja.
  • Keskeisenä asiana ovat 1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain vaikutukset työaika- ja päivystysmääräyksiin.
  • Työaikamääräyksien osalta Lääkärikartellin tavoitteena on kokonaisuudistus. Neuvotteluissa työaika saattaa nousta jopa palkkausta haastavammaksi kysymykseksi. Kuntatyönantajan toiveissa on säännöllisen työajan levittäminen iltoihin.
  • Neuvotteluissa on ratkaistava, miten päivystys jatkossa järjestetään uuden työaikalain myötä.
  • Palkankorotustaso määräytyy Lääkärisopimuksessa kuntasektorin yleisen tason mukaan, mutta palkankorotusvarojen kohdentamisesta sovitaan Lääkärisopimuksen sisällä.
  • Lisäksi palkkausrakenne ja toimenpidepalkkiot sekä työoloihin ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat neuvotteluissa keskeisiä asioita.

Lisätietoa julkisen sektorin edunvalvonnasta Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta (kirjautuminen jäsentunnuksilla).

JUKO edustaa neuvotteluissa kaikkia akavalaisia

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa laajaa joukkoa akavalaisia julkisen sektorin työntekijöitä. Myös Lääkärikartelli on JUKOn jäsen.

JUKO tavoittelee sopimusneuvotteluissa ostovoimaa tukevia, korkeakoulutusta edellyttävien tehtävien palkkatasoa parantavia ja palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjaavia korotuksia. Pitkäjänteinen, sopimuskauden yli voimassa oleva palkkaohjelma ja lisärahoituksen kanavoiminen palkkausjärjestelmiin on JUKOn tavoitteena.

JUKO myös edellyttää, että kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys poistuu tai tunneista maksetaan riittävä korvaus. Lisäksi JUKO nostaa tavoitteiksi työhön liittyvän matkustamisen muuttamisen työajaksi tai korvaamisen muutoin, uudenlaiset perhevapaat (esim. mahdollisuuden saattohoitovapaaseen), asiantuntijatyön johtamisen, työhyvinvoinnin sekä osaamisen ja henkilöstöedustajien aseman kehittämisen.

Lisätietoa JUKOn sivuilta.

Ajankohtaista neuvottelukierroksella

Päivitämme neuvottelutilannetta koskevat uutiset ja tiedotteet neljän otsikon alle. Otsikkoa klikkaamalla pääset lukemaan kaikki sitä sektoria koskevat neuvottelu-uutiset:     

Kunta / Kunnallinen lääkärisopimus

Valtio

Yliopistot

Yleistä neuvottelukierroksesta

Neuvottelu-ABC

Tutustu työmarkkinaneuvotteluiden peruskäsitteisiin tästä.

Custom addthis block