Palkkaus ja toimenpidepalkkiot

Miten työtehtävien muuttaminen vaikuttaa palkkaukseen? Onko työnantajalla velvollisuus maksaa minulle toimenpidepalkkioita, vaikken hoidakaan potilaita?

KVTES II luvun 10 §:n 1 momentin mukaan (sovelletaan myös Lääkärisopimukseen) jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.

Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisajankohdat ovat:

  1. tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi
  2. kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on alempi
  3. tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos työntekijä hakeutuu omasta pyynnöstään vähemmän vaativaan tehtävään tai toisiin tehtäviin siirtämistä on tarjottu lomauttamisen vaihtoehtona tai
  4. toiseen virkaan siirtymishetki.

Toimenpidepalkkiojärjestelmä on luotu normaalia terveyskeskus- ja sairaalatoimintaa varten.  Valitettavasti kun nyt poikkeustilanteessa hammaslääkärien työtehtävät ja tapa tehdä työtä muuttuvat merkittävästi myös työsuojelullisista syistä, toimenpidepalkkioiden alentumisen kautta terveyskeskusten hammaslääkärien ansiot alentuvat väliaikaisesti suurella osalla terveyskeskusten hammaslääkäreistä. 

Toimenpidepalkkioista on määräykset Lääkärisopimuksessa. Toimenpidepalkkioita maksetaan vain tehdyistä toimenpiteistä. Poikkeuksena on vuosiloma ja palkallinen virka/työvapaa, joiden aikana maksettavasta laskennallisesta korvauksesta on sovittu Lääkärisopimuksessa. Jos hammaslääkäri ei työssään tee potilailla toimenpidepalkkioluettelon mukaisia toimenpiteitä, ei myöskään toimenpidepalkkioita makseta.

Hammaslääkäriliiton suositus on, että tilanteissa, joissa hammaslääkärit siirtyvät kiireettömän hoidon loppumisen tai muun  syyn vuoksi tekemään muita kuin tavanomaisia työtehtäviä,  heille maksettaisiin menetettyjen toimenpidepalkkioiden kompensaationa samalla tavalla korotettua palkkaa kuin vuosiloma-ajalta.  Velvollisuutta työnantajalla ei tähän kuitenkaan ole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custom addthis block