Toimi näin, jos sinut lomautetaan

Tämä ohje koskee kuntasektorilla työskenteleviä ja yksityissektorin työsuhteisia hammaslääkäreitä.

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy muutoin voimassa. Voit joutua lomautetuksi työsuhteestasi joko toistaiseksi tai määräajaksi. Lomautus voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Lue lisää TE-toimiston sivuilta. Lisätietoja lomautuksista koronatilanteessa TYJ:n sivuilta.

Ota heti yhteyttä TE-toimistoon

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. llmoittautumista ei saa takautuvasti voimaan.

Ilmoittaudu työnhakijaksi  TE-toimiston sivuilla Oma asiointi -palvelussa. Tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Seuraa ohjeita ja täytä ilmoittautumislomake huolellisesti.

Ohje palkansaajalle, jos kuulut Lääkärien työttömyyskassaan

Ota heti yhteyttä TE-toimistoon (lue kohta 1).

Voit hakea työttömyyskassasta ansiosidonnaista päivärahaa lomautuksen ajalta, kun jäsenyys ja työssäoloehdot täyttyvät. Lisätietoja www.laakarientkassa.fi.

Löydät ohjeet työttömyyspäivärahan hakemiseen työttömyyskassan sivuilta.

  • Haku kassan sivuilta eAsioinnin kautta, tarvitaan pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti.
  • Haku paperihakemuksella, lomakkeet  https://www.tyj.fi/lomakkeet/ ja toimitus postitse Lääkärien työttömyyskassa, PL 49, 00501 Helsinki.
  • Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Hae ansiopäivärahaa kalenterikuukausittain jälkikäteen viimeistään 3 kuukauden kuluessa päivärahaoikeuden alkamisesta.

Voit hakea ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran, kun olet ollut lomautettuna vähintään 2 viikkoa. Hae ansiopäivärahaa aina jälkikäteen.

Mikäli lomautus toteutetaan useammassa jaksossa, on hyvä lähettää hakemukset kerralla, viimeisen lomautusjakson päätyttyä (kunhan pitää huolen, ettei ensimmäinen jakso ehdi vanheta).

Ansiopäivärahahakemus täytetään täysiltä kalenteriviikoilta (myös työpäivien ja viikonloppujen ajalta).

Ohje sivutoimiselle yrittäjälle, jos kuulut Lääkärien työttömyyskassaan

Ota heti yhteyttä TE-toimistoon (lue kohta 1).

Jos sinut lomautetaan palkkatyöstäsi, toimit sivutoimisesti yrittäjänä ja kuulut Lääkärien työttömyyskasaan, voit hakea kassasta ansiosidonnaista päivärahaa.

Jos harjoitat ammattia tai yritystoimintaa, sinun tulee tehdä ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa asiassa kassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. Sivutoimisille ammatinharjoittajille/yrittäjille maksetaan työttömyyspäivärahaa yhteensovitettuna viimeksi vahvistetun verotuksen tulotietojen kanssa.

Ohje työttömyysetuuden hakemiseen, jos et ole työttömyyskassan jäsen

Ota heti yhteyttä TE-toimistoon (lue kohta 1).

Jos sinut lomautetaan, etkä ole Lääkärien työttömyyskassan jäsen tai jäsenyys- ja työssäoloehtosi ei täyty, voit hakea työttömyysetuutta Kelasta.

Lisätietoja Kelan sivuilta. 

Custom addthis block