Syventävän käytännön harjoittelun sisältö

Yliopistot ovat sopineet yhteisistä syventävän käytännön harjoittelun periaatteista. Syventävän käytännön harjoittelun mahdollisesti muuttuneen sisällön vuoksi voi kuitenkin olla ongelmallista se hyväksytäänkö työskentely kokonaisuudessaan syventäväksi käytännön harjoitteluksi, jos työnantajalla ei ole tarjota sellaisia tehtäviä, joita normaalisti on tarkoitus tehdä syventävässä harjoittelussa.

Työnantajalla on myös oikeus tarjota muita korvaavia tehtäviä silloin kun kliinistä työtä ei ole riittävästi. Tällaisessa tilanteessa on tarkoituksenmukaista olla yhteydessä sekä harjoittelupaikkaan että yliopistoon ja neuvotella tilanteesta kokonaisuudessaan. On mahdollista myös sopia esim. työn aloittamisesta vähän myöhemmin, jolloin kliinisen työn tarjoamismahdollisuudet voivat olla paremmat. Harjoittelun hyväksymisestä osaksi opintoja päättävät yliopistot.

Hammaslääketieteen yksiköiden johtajat ovat vedonneet sopimusterveyskeskuksiin opiskelijoiden syventävän käytännön harjoittelun toteutumiseksi. Kunnille 16.4.2020 lähetetyssä kirjeessä toivotaan, että ainakin suurin osa harjoittelusta toteutuisi perinteisenä hammaslääkärin työnä, vaikka työnkuva saattaa olla poikkeustilanteessa tavanomaista laajempi. 

Custom addthis block