Suunhoito-opas alakouluille

Suunhoito-opas alakouluille on suunterveyden opetusmateriaalipaketti alakoulun opettajille. Oppaassa on opettajan osio sekä aineistot 1., 3. ja 5. luokille. Syksyllä 2012 ilmestynyt opas jaettiin kaikkiin alakouluihin. Julkaisu sopii myös suun terveydenhuollon käyttöön. Opas antaa eväitä suun terveydenhuollon ja koulujen yhteistyöhön. Lataa Suunhoito-opas alakouluille pdf:nä tämän sivun oikeasta alalaidasta.

Kirjan opetuskokonaisuudet alkavat opetustuokiolla. Opettaja käy keskustellen läpi oppilaiden kokemuksia ja uskomuksia suunterveydestä sekä opettaa asian. Opetustuokioihin kuuluu ryhmätöitä, joissa oppilaat saavat osallistua ja testata oppimiaan taitoja.

Pelit ja tehtävät ohjaavat koululaisia huolehtimaan suunterveydestä, hoidosta ja puhtaana pitämisestä. Joka teemaa syvennetään seuraavalla vuosiluokalla. Hampaiden harjaus kerrataan joka luokalla.

Julkaisuun kuuluu CD, jossa oppaan sisältö on PDF-muodossa. Siitä tehtävät on helppo tulostaa oppilaille.

Oppaan teemoja

 • hampaiden rakenne
 • hampaiden harjaus
 • suunterveys ja ravinto
 • ksylitoli
 • suun sairaudet
 • hammaseroosio
 • tupakan suuvaikutukset
 • suun alueen lävistykset
 • hammastapaturmat

Oppaan ovat tehneet biologian ja maantiedon opettaja Teija Jormanainen ja suuhygienisti Sirpa Järvinen.

Lataa opas pdf:nä

Oppaan painos on loppunut. Lataa opas pdf:nä tämän sivun oikeasta alalaidasta.

Tyvärr kan vi inte tillhandahålla guiden på svenska av ekonomiska skäl. Förhoppningsvis kan ni ändå utnyttja guiden i undervisningen. Valitettavasti kirjan ruotsinkieliseen julkaisuun ei ole taloudellisista syistä mahdollisuutta. Toivottavasti opasta kuitenkin pystytään hyödyntämään neuvontatyössä ruotsinkielisissäkin kunnissa.

Julkaisu on osa Hammaslääkäriliiton terveyden edistämistyötä. Oppaan tuotannossa on tehty yhteistyötä myös Opetushallituksen kanssa.

Maailman hammaslääkärijärjestö FDI ja Unilever osallistuvat painatuskuluihin Live.Learn.Laugh-yhteistyökampanjalla, joka tukee suunterveyden edistämistä ympäri maailmaa.

Lisätietoa: HLL Outi Hautamäki, Hammaslääkäriliitto
outi.hautamaki@hammaslaakariliitto.fi

1
Eväitä suun terveydenhuollon ja koulujen yhteistyöhön

Esimerkkejä yhteistyöstä:

 • harjausopetuksen, suunterveysoppituntien tai -tapahtumien järjestäminen koululla
 • suun terveydenhuollon tietoiskut koulujen vanhempainillassa
 • hammashoitolasta voi pyytää poistettuja hampaita ja plakkiväritabletteja tai lainata mallileukoja ja isoa hammasharjaa
 • luokka voi tehdä tutustumiskäynnin hammashoitolaan

Hammaslääkäri tai suuhygienisti voi käydä kouluilla keskustelemassa opettajien toiveista. Myös opettajia kannustetaan ottamaan yhteyttä hammashoitolaan.

VINKKI! Opettajia olisi hyvä perehdyttää oppaan käyttöön, koska suunterveyden opettaminen on monille uutta. Järjestäkää työpajoja, joissa opettajat suunnittelevat oppitunteja yhdessä suunterveyden ammattilaisten kanssa. 

1

Tiedostot

Custom addthis block