Suun terveydenhuollon koronaviruskatsaus 12/2020

Suun terveydenhuollon koronaviruskatsauksen tiedot on koonnut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa. Tiedot perustuvat tilanteeseen 8.12.2020. Seuraava koronaviruskatsaus julkaistaan Hammaslääkäriliiton sivuilla jatkossa aina tarpeen mukaan.

Koronaepidemiatilanne

Koronaepidemiatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti. Tartuntoja tapahtuu nyt kaikkialla maassa ja ilmaantuvuus nousee lähes kaikilla alueilla.

Epidemian paikallisia torjuntatoimia varten on jokaiseen sairaanhoitopiiriin perustettu alueellinen pandemiatyöryhmä eli ”nyrkki”. Nyrkki luokittelee alueensa epidemiatilanteen mukaisesti perusvaiheeseen, kiihtymisvaiheeseen tai leviämisvaiheeseen, joihin liittyy erilaisia rajoituksia ja suosituksia. Useimmilla alueilla onkin otettu käyttöön lisää tautia torjuvia keinoja ja rajoitustoimia, jotta tilanteen heikentyminen saadaan pysäytettyä. Näiden vaikutukset epidemiatilanteeseen nähdään muutaman viikon viiveellä.

Suun terveydenhuolto seuraa alueellisia suosituksia ja kansallisia ohjeita

Suun terveydenhuollon toimijoiden tulee seurata alueellisia suosituksia ja rajoituksia kansallisten ohjeiden lisäksi.

Vastaanottojen hygieniakäytäntöjen ohella erityisen tärkeää on huomioida yleinen maskisuositus ja turvavälien pitäminen sekä odotushuoneissa, että henkilökunnan taukotiloissa. Tärkeää on myös, että koronatestiin hakeudutaan matalalla kynnyksellä, eikä töihin tulla edes lievästi oireilevana.

Koronaoireisille ja altistuneille potilaille tarjotaan edelleen vain kiirehoito heille varatuissa hoitotiloissa. Näin voidaan ehkäistä potilaita ja henkilökunnan jäseniä altistamasta toinen toisiaan.

On hyvä huomioida, että merkittävä määrä altistuksia tapahtuu työpaikoilla työtovereiden kesken taukojen aikana, kun suojaustoimet eivät ole käytössä.

Suun terveydenhuollon osalta syyskuussa annettu viranomaisohjeistus on edelleen voimassa. Pitkään käytössä olleet hygieniatoimet ja koronan vuoksi mukaan otetut lisävarotoimet ovat osoittautuneet toimiviksi niin Suomessa kuin muissakin maissa. Pidetään niistä edelleen kiinni erityisen tarkasti ja huolellisesti.

THL:n tiedote 3.12.2020:
Koko maan epidemiatilanne on heikentynyt merkittävästi lyhyessä ajassa.

Joka arkipäivä päivitettävä THL:n ylläpitämä tilannekuva koronaepidemiasta Suomessa ja muissa maissa:
Tilannekatsaus koronaviruksesta

Linkit eri sairaanhoitopiirien koronatiedotteisiin kootusti THL:n sivuilla:
Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset

Suun terveydenhuollon koronaohjeistus:
Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

Seurantaraportti koronaepidemian vaikutuksista

Marraskuussa 2020 THL julkaisi laajan seurantaraportin koronaepidemian ja siihen liittyvien rajoitusten ja suositusten vaikutuksista hyvinvointiin, palvelujärjestelmiin ja kansantalouteen, mukaan lukien suun terveydenhuolto. Raportin seuranta-aika alkaa epidemian alusta Suomessa.

Seurantaraportti:
Covid19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantuntija-arvio, syksy 2020

Tutkimus koronavirustartuntojen riskitekijöistä terveydenhuollossa

THL on mukana lukuisissa tutkimuksissa, joissa selvitetään koronavirusinfektion mekanismeja, tartuntaketjuja, vaikutuksia ja siltä suojautumista. Näistä erityisen mielenkiintoinen on Koronavirusinfektion (COVID-19) riskitekijöiden arviointi terveydenhuollon työntekijöillä: tapaus-verrokkitutkimus.

Tutkimuksen ensisijainen tavoite on kartoittaa ja määrittää SARS-CoV-2-infektioiden riskitekijöitä terveydenhuollon työntekijöillä, jotka ovat altistuneet COVID-19-potilaille. Tavoitteena on myös mm. kuvata nykyisten koronavirustartuntojen torjuntatoimien vaikuttavuutta terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa.

Tutkimukseen rekrytoidaan terveydenhuollon toimintayksiköitä, joissa vähintään yhdellä työntekijällä todetaan PCR-varmistettu COVID-19 infektio työperäisen altistuksen jälkeen. Tapaukseksi määritellään terveydenhuollon työntekijä, joka on altistunut työssään COVID-19-potilaalle 14 vuorokautta ennen positiivista PCR-testiä ja jolla varmistetaan COVID-19-infektio (ja jolla ei ole tiedossa muuta tartunnanlähdettä). Tartunnan saaneen lisäksi rekrytoidaan 2-4 verrokkia samasta yksiköstä.  

Tutkimus on käynnissä ja siihen rekrytoidaan osanottajia. Lisätietoja ja ohjeet THL:n sivuilta.

Rokotuksista

Koronarokotteiden tuloon valmistaudutaan nyt aktiivisesti. Valtioneuvosto hyväksyi 2.12.2020 STM:n ehdotuksen Suomen koronarokottamisen strategiaksi. Strategiassa on määritelty riski- ja kohderyhmät, joille rokotusta tarjotaan ensimmäisenä. Suositus rokotusjärjestyksestä tehdään lääketieteellisen riskinarvion mukaan, jossa huomioidaan sekä tieto Suomessa todetuista COVID-19-tautitapauksista että kansainvälinen tutkimustieto. Riskiarviossa tieto sairastumisen riskistä yhdistetään arvioon siitä, missä määrin rokotukset vähentäisivät kohderyhmässä tapahtuvia vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä. Tarkoitus on ensivaiheessa myös turvata terveydenhuollon kantokyky.

Rokotusstrategiassa suositellaan, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi seuraaville ryhmille:

  • koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä hoivakotien henkilöstö
  • ikääntyneet
  • henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Ennen jakelua Suomessa rokotteella täytyy olla myyntilupa Euroopan alueella. Luvan antaa Euroopan lääkevirasto (EMA), kun rokotteiden teho- ja turvallisuuskriteerit täyttyvät.

Ensimmäiset rokotteet voivat saada myyntiluvan vuoden 2020 lopussa, jolloin rokottaminen alkaisi Suomessa todennäköisesti alkuvuodesta 2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset voitaisiin toteuttaa pääosin helmi-maaliskuuhun mennessä. Tämän jälkeen tai samanaikaisesti rokotukset voidaan laajentaa seuraaviin kohderyhmiin.

Rokotteet toimitetaan Suomeen useassa erässä. Arvio ryhmien sisäisestä rokotusjärjestyksestä voidaan tehdä, kun saatavilla on tarkemmat tiedot ensivaiheessa käyttöön tulevista rokotteista ja niiden suojatehosta ja turvallisuudesta eri kohderyhmissä. Käytettävät valmisteet, niiden tilausmäärä ja toimitusaikataulu tarkentuvat vähitellen, pisimmällä testeissä olevien osalta jo lähiviikkoina. KRAR jatkaa arviointia ja hienosäätöä rokotusten järjestämisestä ja kohderyhmistä.

Sairaanhoitopiirit koordinoivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytännön rokotusjärjestelyjä alueellaan ja kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä.

STM: Koronavirus ja kehitteillä olevat rokotteet

THL: Tiedotustilaisuus koronasta ja rokotekehityksen tilanteesta 1.12.2020

Joulunajan tilanteesta

Poikkeuksellisen ja monessa mielessä rankankin vuoden jälkeen on hyvä rauhoittua joulun viettoon ja nauttia ansaituista vapaapäivistä. Tehdään sekin koronaturvallisesti!

THL: Ohjeet ja vinkit turvalliseen pyhien viettoon.

 

Takaisin sivulle: Hammaslääkärit ja koronavirus

Custom addthis block