Suun perusterveydenhuollon palvelut on saatava toimiviksi

Hammaslääkäriliiton tiedote 27.6.2014

Viiden sote-alueen malli sopii Hammaslääkäriliiton mukaan myös suun terveydenhuoltoon. Sote-uudistuksessa on kuitenkin huolehdittava siitä, että perusterveydenhuollon palvelut, suun terveydenhuolto mukaan lukien, saadaan toimiviksi. Suun terveydenhuollon lähipalvelut sekä palvelujen tarpeenmukainen ja yhdenvertainen saatavuus ovat väestölle tärkeitä.

Yleisimmät hammas- ja suusairaudet ovat infektiosairauksia ja kansantauteja. Esimerkiksi kroonista ikenien kiinnityskudossairautta, parodontiittia, sairastaa noin 2/3 aikuisista. 

Sekä suun perusterveydenhoidon että vaativien hammaslääketieteellisten hoitojen tarve kasvaa yhä tulevina vuosina väestön ikääntyessä. Haasteena ovat myös väestöryhmien väliset terveyserot, vaikka suomalaisten suun terveys on yleisesti 2000-luvulla kohentunut. 

Suun piilevät ja krooniset tulehdukset voivat edesauttaa myös muiden vakavien sairauksien puhkeamista. Huono suun terveys on yksi riskitekijä kansantautien, kuten sydän- ja aivoinfarktin sekä valtimokovettumataudin taustalla. Hyvä suun terveys on olennainen osa hyvinvointia ja yleisterveyttä. 

Jotta väestö saisi riittävät suun terveydenhuollon palvelut, tarvitaan sekä terveyskeskuksia että yksityisiä vastaanottoja tuottamaan palveluja. Puolet aikuisten peruspalveluista tuotetaan terveyskeskuksissa ja puolet yksityissektorilla. Myös pienillä yksityisillä vastaanotoilla pitää olla mahdollisuus osallistua tasavertaisesti palvelujen tuotantoon. Vain näin voidaan taata riittävä hoito koko väestölle. Tulevassa rahoitusuudistuksessa on vahvistettava potilaan vapautta valita hoitopaikkansa. 

Suun terveydenhuoltoon tarvitaan toimiva järjestelmä, joka pystyy tarjoamaan väestölle tarpeen mukaisen, säännöllisen ja laadukkaan hoidon. Sen rakentamiseksi tarvitaan kokeiluja ja uusia innovaatiota palvelujen tuottamiseen. Raha tulee ohjata tutkittuihin hoitoihin ja hyvän hoitokäytännön mukaiseen toimintaan. Tarvitaan kannusteita tuottaa palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Matti Pöyry, p. 050 1892
Varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, p. 050 540 7289 

Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Liitto on mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten terveyttä. 

Custom addthis block