Esimiesosaamista ELJ-koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille, jotka työskentelevät esimies- ja johtamistehtävissä nyt tai lähitulevaisuudessa. Hakuaika seuraavaan, keväällä 2019 alkavaan ryhmään (ELJ 19) on 4.12.2018-20.1.2019.

Hae nyt erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien johtamiskoulutukseen:

 • Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien johtamiskoulutus (ELJ) tarjoaa työvälineitä keskijohdolle.
 • Koulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta.
 • Hakijoilta edellytetään Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä ja sitoutumista ohjelmaan.
 • Uusi ryhmä aloittaa joka vuosi keväisin ja syksyisin. Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa.
 • Hakuaika seuraavaan, keväällä 2019 alkavaan ryhmään (ELJ 19) on 4.12.2018-20.1.2019.
 • Koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää ja verkko-oppimisympäristö sekä muutosjohtamiseen liittyvä kehittämistehtävä.
 • Ryhmässä perehdytään mm. esimiestyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.
 • Kurssin osa-alueita ovat: lääkärijohtajana Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, johtajuus terveydenhuollossa, johtamisen prosesseja ja työvälineitä, talous ja johtaminen sekä johtajana kehittyminen ja kehittäminen.
 • Koulutuksen hinta on  4 000 €.
 • Koulutuksen järjestää Lääkäriliitto yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma on suunniteltu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.
 • Koulutus vastaa opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta.

Lisätietoja: Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, anja.eerola@hammaslaakariliitto.fi, p. 050 540 7289. 

Hakuohjeet ja lomake: Lääkäriliiton sivuilta.

Custom addthis block