Opintotuki, opintolainahyvitys ja toimeentulo

Opintotuki

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne mahdollistaa tutkintokohtaisen enimmäistukiajan pidennyksen. Opintotukiajan pidennys voidaan myöntää, kun opiskelija selvittää vapaamuotoisesti hakemuksessaan, miten poikkeustilanne on viivästyttänyt opintoja.

Opintotuen kokonaistukiaika rajoittaa sitä, kuinka paljon tukiaikaa voidaan pidentää. Tämä koskee erityisesti laajempia, 330 ja 360 opintopisteen tutkintoja.

  • Jos opinnot on aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen, 330 opintopisteen tutkinnon suorittajalla opintotuen kokonaistukiaika on 54 opintotukikuukautta.
  • Jos opinnot on aloitettu 1.8.2014 – 31.7.2017, 330 ja 360 opintopisteen tutkinnon suorittajalla opintotuen kokonaistukiaika on 64 opintotukikuukautta.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos opinnot on aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen, 330 opintopisteen tutkinnon suorittajan tutkintokohtainen enimmäistukiaika on 53 opintotukikuukautta. Näin ollen hänelle voidaan myöntää vain 1 opintotukikuukausi tukiajan pidennyksenä. Mainitut opintotukikuukausimäärät on säädetty opintotukilaissa, eikä Kela voi niistä poiketa.

Opintolainahyvitys

Koronatilanne voi myös viivästyttää tutkinnon suorittamista, minkä seurauksena opintolainahyvitys voi jäädä saamatta. Ministeriössä valmistellaan opintotukilain muutosta, jonka avulla poikkeusolot voidaan ottaa huomioon opintolainahyvityksen ehdoissa. Jos opintotuen säännökset muuttuvat, Kela tiedottaa asiasta opintolainahyvityksen ohjeissa ja verkkosivuillaan.

Toimeentulotuki

Opiskelijat voivat hakea ja saada Kelasta toimeentulotukea kesäajalle, jos kesäopinnot ja kesäopintotuki tai kesätyötulot eivät ole mahdollisia. Toimeentulotukea voi saada, jos henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Toimeentulotuen ohjeistusta on muutettu vuoden 2020 kesää koskien. Jos opiskelija ei opiskele kesällä, nostamattomia opintolainoja ei velvoiteta nostamaan, eikä niitä huomioida tulona.

 

 

Custom addthis block