Lähde ehdokkaaksi

Valtuustoon valitaan marraskuussa 40 jäsentä toimikaudeksi 2017–2020. Valtuusto varmistaa jäsenten mielipiteen kuulumisen liiton päätöksenteossa. Ehdokasasettelu on käynnissä 23.9. saakka. Tarkemmat ohjeet ja ehdokasasettelun lomakkeet julkaistaan 26.8. ilmestyvässä Hammaslääkärilehdessä ja samaan aikaan vaalisivuilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lähde ehdokkaaksi valtuustoon

Tavoitteena on saada valtuuston vaaliin riittävästi ja monipuolisesti ammattikuntaa edustavia ehdokkaita eri puolilta Suomea, erilaisista työpaikoista ja ikäryhmistä. On tärkeää, että valtuuston työssä ja liiton päätöksenteossa tulevat esille ammattikunnan näkemykset monipuolisesti.

Ehdokkaaksi on helppo asettua

Valtuuston vaalitapa uudistui viime vaalissa. Jäsen voi asettua ehdolle kun hänellä on yksi tukija eli vaaliasiamies. Vaaliasiamiehen tehtävänä on huolehtia vaaliasiakirjojen laatimisesta ja tukea ehdokasta vaalityössä.

Käytössä on yksi valtakunnallinen vaalipiiri, jossa ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja ja –renkaita parantamaan oman ryhmän läpimenoa. Lisäksi Ahvenanmaalla ja kunkin yliopiston opiskelijoilla on oma edustus valtuustossa.

Ehdokkaan kannattaa liittyä vaaliliittoon toisten samoja etuja ajavien ehdokkaiden kanssa. Vaaliliitto kokoaa yhteisen äänipotin vaaliliiton ehdokkaiden kanssa ja näin läpimeno on helpompaa.

Ehdokaslistat ja vaaliliittoja ja –renkaita koskevat asiakirjat  on toimitettava liiton toimistoon viimeistään 23.9. mennessä.

Lisätietoja
Ehdokkaaksi asettumisessa neuvoo liiton toimistossa järjestöpäällikkö Ira Peurakoski ja lakimies Heikki Kuusela.  Tarkemmat ohjeet ja ehdokasasettelun lomakkeet julkaistaan vaalisivuilla  ja Hammaslääkärilehdessä elokuussa.

Tiedostot

Custom addthis block