Arvot ja toiminta-ajatus

Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden akavalainen asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Liitto valvoo jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Olemme mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa osana muuta terveydenhuoltoa. Väestön suunterveyden edistäminen on tärkeä osa toimintaa. Liitto vaalii myös hammaslääkärien eettisiä arvoja ja edistää alan eettistä keskustelua. Ammattietiikka velvoittaa jokaista hammaslääkäriä toimimaan potilaan parhaaksi.

Hammaslääkäriliiton tehtävät

  • Ylläpitää ja vahvistaa ammattikunnan yhtenäisyyttä ja kollegiaalisuutta.
  • Huolehtii hammaslääkärien edunvalvonnasta.
  • Toimii suun terveydenhuollon asiantuntijana ja terveyspoliittisena vaikuttajana.
  • Valvoo ammattikunnan eettisten ohjeiden noudattamista.
  • Edistää potilaan hyvän hoidon toteutumista ja hyvää suun terveyttä.

Hammaslääkäriliiton arvot

Asiantuntijuus
Hammaslääkärien yhteenliittymänä ja ammattikunnan edustajana Hammaslääkäriliitolla on yhteiskunnassa erityinen rooli suun terveydenhuollon asiantuntijana. Liitto tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja on asiantunteva kumppani.

Yhtenäisyys
Hammaslääkärien edunvalvonnan voima tulee yhtenäisyydestä. Mitä suurempi osa hammaslääkäreistä kuuluu liittoon, sen paremmin hammaslääkärikunta pystyy vaikuttamaan ammattikunnan ja suun terveydenhuollon asioihin. Kollegiaalisuus, ammattitoverin arvostaminen ja tukeminen vahvistavat yhtenäisyyttä.

Vastuullisuus
Hammaslääkäriliitto sovittaa vastuullisesti yhteen hammaslääkärien, potilaiden ja yhteiskunnan edut. Liitto vaalii hammaslääkärien korkeaa ammattietiikkaa.

 

Custom addthis block