Koronavirus: Miten voit helpottaa yrityksesi tilannetta ja mitä on hyvä huomioida?

Ennakkoveroihin voi hakea muutosta

Tarkista vuoden 2020 ennakkoverojen tilanne ja hae ennakkoveroihin tarvittaessa muutosta. Ilman muutoshakemusta ennakkoverot erääntyvät ennakkoverolipun mukaan maksettavaksi kuukausittain, vaikka yhtiön tulosennuste vuodelle 2020 ja rahoitusasema olisivat muuttuneet aikaisemmasta.
 
Veronpalautusta voi hakea ennakkoon

Veronpalautuksia vuodelta 2019 voi hakea ennakkoon verotuksen päättymiseen asti, jos vuoden 2019 lopullisen tuloksen perusteella laskettavien verojen määrä on alhaisempi kuin vuodelta 209 maksettujen ennakoiden määrä.
 
Veroilmoitusten jättöaikaan voi hakea pidennystä

Veroilmoituksen jättämiselle voi hakea lisäaikaa veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään saakka. Lisäaika voidaan myöntää erityisestä syystä kuten esimerkiksi sairastumisen johdosta.
 
Maksujärjestelyihin on mahdollisuus hakea pidennystä alemmalla viivästyskorolla

Voit hakea helpotusta verojen maksuun pyytämällä maksujärjestelyä 25.3.2020 alkaen joko OmaVeron kautta tai soittamalla numeroon 029 497 028. Maksujärjestelyyn hyväksyttyjä veroja koskevat seuraavat helpotukset:

  • veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla
  • veron ensimmäinen maksuerä siirtyy kolmen kuukauden päähän maksujärjestelyn hyväksymisestä
  • veroihin sovelletaan alempaa 4 %:in viivästyskorkoa 7 %:in sijaan
  • uudet verovelat siirtyvät automaattisesti maksujärjestelyyn toukokuun loppuun saakka.

Yritysten on hyvä huomata, että mikäli maksujärjestelyä on haettu ennen 25.3., siihen ei sovelleta helpotusta, vaan asia käsitellään normaalien sääntöjen mukaan. Näissäkin tilanteissa on kuitenkin hyvä olla Verohallintoon yhteydessä, jotta yritys voisi saada helpotusta veronmaksuun. Helpotusta on haettava elokuun 2020 loppuun mennessä.
 
Arvonlisäveron suorittaminen maksuperusteisesti

Yritys voi suorittaa arvonlisäveron ilmoittamisen ja tilittämisen tilikauden aikana laskuperusteisesti tai maksuperusteisesti, ellei veloitus ole käytössä. Sen sijaan yritys voi vähentää verot suoriteperusteisesti. Tilikauden päättyessä myynti on kuitenkin korjattava tilikauden viimeisellä kuukaudella suoriteperusteiseksi.

Kokoontumisten rajoittamista koskevilla viranomaisohjeilla vaikutusta yhtiökokouksiin

Koronavirustilanteesta ja tällä hetkellä vallitsevista poikkeusoloista johtuen julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Tämä koskee myös yli kymmenen hengen yhtiökokouksia, joiden osalta kokouksen järjestäminen vaatii siis poikkeusjärjestelyitä.

Vaihtoehtoja ovat käytännössä kokouksen järjestäminen useissa tiloissa samanaikaisesti, etäosallistuminen yhtiökokoukseen, yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvista asioista päättäminen osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä (ilman kokouksen pitämistä) tai yhtiökokouksen lykkääminen.

Lähde: PwC/Marja Hokkanen

Custom addthis block