Jäsenmaksut vuonna 2018

Hammaslääkäriliiton jäsenmaksu on 508 euroa vuonna 2018. Jäsenmaksun suuruudesta sekä vapautus- ja alennusperusteista päättää liiton valtuusto syyskokouksessa. Jos olet esimerkiksi vanhempainvapaalla, eläkkeellä tai ulkomailla, voit hakea alennusta jäsenmaksusta. Opiskelijoille ja yli 70-vuotiaille jäsenyys on maksuton. Alennus ja vapautus maksusta tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Ammattijärjestön jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 508 euroa vuonna 2018.

Jäsenmaksun vapautus- ja alennusperusteet vuonna 2018

Vapautettu ilman eri hakemusta

 • 70 vuotta täyttänyt jäsen
 • opiskelijajäsen
 • hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanut saa 6 kuukautta vapautusta valmistumispäivästä

Vapautettu hakemuksen perusteella

 • täysitehoinen työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke, vapautus eläkepäätöksessä ilmoitettuun eläkkeen jatkumisajankohtaan saakka
 • varusmiespalvelus, vapautus palvelusajalta

 

Määräaikainen alennus

Peruste

Alennus

Jäsenmaksu

63 vuotta ja 3 kuukautta täyttänyt vanhuuseläkettä saava,
70 ikävuoteen saakka
75 % 127 eur
osatyökyvyttömyyseläkettä saava,
alennus työstä saatujen ansiotulojen perusteella
ilmoitettuun eläkkeen jatkumisajankohtaan saakka
25 % 381 eur
50 % 254 eur
75 % 127 eur

 

Vuosittain myönnettävä alennus

Peruste Alennus Jäsenmaksu
- toimii muun koulutuksen perusteella nykyisessä,
muussa kuin hammaslääkärin tehtävässä
- jäsen muiden Pohjoismaiden liitoissa,
työskentelee muussa Pohjoismaassa
75 % 127 eur
jäsen muiden Pohjoismaiden tai Viron liitossa,
työskentelee Suomessa
25 % 381 eur
ulkomailla vähintään vuoden yhtäjaksoisesti asuva 50 % 254 eur
alennus tulojen perusteella, tulojen vähentyminen
(esim. äitiys- ja sairausloma, osa-aikaeläke,
vuorottelukorvaus).
Huomioidaan verotettavat ansiotulot sekä
äitiys-, vanhempain- ja sairauspäiväraha.
25 % 381 eur
50 % 254 eur
75 % 127 eur
velkasaneerauksessa oleva erillisen harkinnan mukaan

 

Tulorajat

20 291—27 050 euroa alennus 25 % jäsenmaksu 381 euroa
13 521—20 290 euroa alennus 50 % jäsenmaksu 254 euroa
alle 13 520 euroa alennus 75 % jäsenmaksu 127 euroa

 

Alennus toisen liiton jäsenille

alennus 25 % Professoriliiton, Suomen Lääkäriliiton ja
Tieteentekijöiden liiton jäsen,
vuosittain liitosta tulevan ilmoituksen perusteella
381 eur

 

Kuukausijäsenmaksu

- työtön, maksu täysiltä työttömyyskuukausilta
- hoitovapaalla, maksu täysiltä hoitovapaakuukausilta
- päätoiminen opiskelija, jonka ajalta ei ansiotuloja, maksu kuukaudelta
7 eur

 

Miten haen vapautusta tai alennusta?

Jäsenmaksuvapautusta tai -alennusta haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan sähköpostilla satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi tai postitse:

Suomen Hammaslääkäriliitto, Jäsenmaksut
Malminkatu 30, 4.krs
00100 HELSINKI

Ohjeita hakemista varten:

 • Hakemuksessa selvitetään vapautus- ja alennusperuste sekä ajankohta.
 • Määräaikainen alennus on voimassa ilmoitetun perusteen jatkumisajan.
 • Vuosittain myönnettävä alennus on voimassa kalenterivuoden ja alennusperusteen jatkumisesta ilmoitetaan liiton toimistoon vuodenvaihteessa.
 • Työkyvyttömyys- tai muissa eläketapauksissa hakemukseen liitetään kopio eläkepäätöksestä.
 • Jos alennusta haetaan vähäisten tulojen perusteella, hakemukseen liitetään luotettava selvitys tai arvio hakemusvuoden verotettavasta ansiotulosta.
 • Jos jäsenellä on useita alennusperusteita, alennus myönnetään edullisimman mukaan.
 • Jäsenmaksualennuksia ei myönnetä takautuvasti edellisiltä vuosilta.

Maksamattomat jäsenmaksut ja liitosta erottaminen

Jos jäsenellä on maksamattomia jäsenmaksuja yhden vuoden ajalta, jäsenyys päättyy liiton hallituksen päätöksellä. Samalla jäsenpalvelujen ja -etujen voimassaolo lakkaa. Liitosta erotetun jäsenen uudelleenliittyminen jäseneksi on mahdollista sen jälkeen, kun maksamattomat  jäsenmaksut on maksettu.

Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna edellyttää, että Liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Liity lääkärien työttömyyskassaan

Työttömyyskassan jäsenmaksu ei kuulu Hammaslääkäriliiton jäsenmaksuun.

Virka- ja työsuhteisten hammaslääkärien kannattaa kuulua Lääkärien työttömyyskassaan. Kassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Työttömyyskassan jäsenmaksu on 24 euroa vuonna 2018. Lisätietoja: www.laakarientkassa.fi

 

Miten maksan jäsenmaksun?

Jäsenmaksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Jäsenmaksulaskut lähetetään kaksi kertaa vuodessa ja eräpäivät ovat pääsääntöisesti tammikuussa ja kesäkuussa.

Voit tilata jäsenmaksulaskun kätevästi paperittomana e-laskuna omassa verkkopankissasi.

Lisätietoja jäsenmaksuista saa Satu Kiviharjulta.

Custom addthis block