Hammaslääkäriliiton jäsenyys kannattaa

Hammaslääkäriliitto huolehtii jäsentensä ammatillisesta ja yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta. Liittoon kannattaa kuulua, sillä jäsenenä saat asiantuntevaa apua työelämän kysymyksissä koko työurasi ajan ja eri elämänvaiheissa. Liitosta saat neuvoa esimerkiksi työsopimuksen laatimiseen, palkkaneuvotteluihin tai yrittäjänä toimimiseen. Jäsenyys tarjoaa sinulle monipuolisia jäsenpalveluja ja -etuja.

Hammaslääkäriliittoon kuuluu noin 95 prosenttia Suomessa työskentelevistä hammaslääkäreistä, joten edustamme lähes kaikkia Suomessa toimivia hammaslääkäreitä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Liitto ajaa etujasi työmarkkinoilla, huolehtii ammattikunnan arvostuksesta ja yhtenäisyydestä sekä toimii suun terveydenhuollon asiantuntijana. Liiton rooli alan ammatti- ja asiantuntijajärjestönä vaatii aktiivista tulevaisuuden ennakointia ja vaikuttamista esimerkiksi terveydenhuollon lainsäädäntöön ja hammaslääkärikoulutuksen kehitykseen.

Mitä suurempi osa hammaslääkäreistä kuuluu liittoon, sitä paremmin liiton edustajat eri työryhmissä ja neuvottelupöydissä pystyvät vaikuttamaan ammattikunnan ja suun terveydenhuollon asioihin.

Hammaslääkäriliiton jäseneksi voi liittyä, jos on oikeus toimia hammaslääkärinä Suomessa. Opiskelijajäseneksi voivat liittyä suomalaisissa yliopistoissa hammaslääketiedettä opiskelevat. Jäseneksi kannattaa liittyä heti opiskelujen alkuvaiheessa. Jäsenyys tarjoaa tukea työuran eri vaiheissa sekä monipuolista toimintaa myös seniorijäsenille.

1
Jäsenten ääni kuuluviin edustajien kautta

Jäsenillä on edustajiensa kautta suorat vaikutusmahdollisuudet liiton tavoitteiden ja kannanottojen muodostamiseen.

Hammaslääkäriliiton valtuustossa ja hallituksessa toimii jäsenten valitsemat edustajat, jotka edustavat eri sektoreilla toimivia hammaslääkäreitä eri puolilta Suomea.

Edunvalvonnan linjausten valmistelussa hyödynnetään hallituksen alaisuudessa toimivia valiokuntia sekä liiton paikallisosastoja, jota kautta kaikki jäsenet pääsevät mukaan liiton toimintaan.

Custom addthis block