Etävastaanottojen koodit, asiakasmaksut ja sairaanhoitokorvaukset

Etävastaanotoilla voidaan käyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen koodia WZB00 ”Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti”. Tämä edellyttää, että potilas on luotettavasti tunnistettu ja potilasasiakirjamerkinnät tehdään asianmukaisesti. Koodia WZB00 käytetään tilanteissa, joissa hoito-ohjeita annetaan esimerkiksi puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai chatin välityksellä. Vastaanotolla hoidon yhteydessä annettu resepti myös puhelimitse toimitettuna sisältyy käynnin toimenpiteisiin. THL:lla on suunnitteilla yhtenevien etävastaanottokoodien laatiminen terveydenhuoltoon niin, että erityyppisille vastaanotoille olisi omat koodinsa.

Hilmoon kirjattaessa käytetään Yhteystapa-luokituksen koodeja:

  • R52 Reaaliaikainen etäasiointi: asiakkaan ja ammattihenkilön välinen etäasiointi reaaliaikaisessa kontaktissa, esim. puhelimella tai videoneuvottelulla
  • R56 Etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia: asiakkaan ja ammattihenkilön välinen etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia, esim. kirjeellä, asiointitilin kautta, sähköpostilla tai sähköisellä asiointijärjestelmällä, verkkopalvelulla tai chatilla

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan maksullinen etäpalvelu korvaa tavanomaista käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- tai terveyspalvelua ja vastaa sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia. Etäpalvelusta voidaan periä maksu asiakasmaksulain yleisten säännösten nojalla. Käytännössä maksun käyttöönotto edellyttää sitä, että maksun perusteista sekä palvelun sisällöstä päätetään ao. toimielimessä.

WZB00-toimenpiteestä maksetaan sairaanhoitokorvaus silloin, kun hoito-ohjeita annetaan muulloin kuin hoitokäynnin yhteydessä. Saman hammaslääkärin hoitokäynnistä ja koodista WZB00 ei makseta korvausta samalta käyntipäivältä. Pelkästä reseptin uusimisesta ei makseta korvausta.

Lääkärisopimuksen toimenpideluetteloissa (terveyskeskusten hammaslääkärit ja sairaalahammaslääkärit) ei ole erikseen etävastaanottokoodeja. Paikallisesti voidaan sopia luettelossa mainittujen toimenpidekoodien käytöstä myös etävastaanottotoiminnassa. Terveyskeskushammaslääkäreille maksetaan toimenpidepalkkio Lääkärisopimuksen palkkiokoodin 420 ”Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle” mukaisesti kun kyse on puhelimitse virka- tai vapaa-aikana annettavasta reseptimääräyksestä ja/tai puhelinneuvontana annettavista hoito-ohjeista.

Custom addthis block