Ehdota Vuoden 2019 Laadunedistäjää!

Vuoden Laadunedistäjä -kunniamaininta myönnetään seuraavan kerran syksyllä 2019. Hammaslääkäriliitto hakee ehdokkaita kunniamaininnan saajaksi.

Kunniamaininta voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan edistää hyvää laatua, potilasturvallisuutta ja/tai eettistä ajattelua suun terveydenhuollossa sekä esimerkillään kannustaa näihin myös muita alalla toimivia. Toiminta voi olla pitempiaikaista tai yksittäinen teko.

Ehdotuksessa tulee kertoa esimerkein, miten laadun edistäminen, potilasturvallisuus ja/tai eettinen ajattelu näkyvät ehdokkaan toiminnassa.

Ehdotuksia voivat Hammaslääkäriliiton jäsenten lisäksi tehdä myös muut.

Vuoden Laadunedistäjä julkistetaan Hammaslääkäripäivillä 7.11.

Lisätietoja antaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry: matti.poyry@hammaslaakariliitto.fi

1
Esimerkkejä aiemmista kunniamaininnoista
  • pitkäjänteinen suun terveydenhuollon laadunhallintaprojekti
  • hammaslääkärien kouluttaminen laadunhallintaan
  • laadunhallinnan työkalujen kehittäminen
  • kliinisen hammashoidon parantaminen teknisiä apuvälineitä kehittämällä
  • laatutyö tietyn suun terveydenhuollon osa-alueen kehittämiseksi

Custom addthis block