Ehdota Laadunedistäjää 2021!

Laadunedistäjä-kunniamaininnan tavoitteena on edistää laadunhallintaa hammaslääkärivastaanotolla sekä toimia esimerkkinä ja kannustaa laadunhallintatyöhön. Laadunedistäjä-kunniamaininta myönnetään seuraavan kerran syksyllä 2021. Hammaslääkäriliitto hakee ehdokkaita kunniamaininnan saajaksi.

Kunniamaininta voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan edistää hyvää laatua, potilasturvallisuutta ja/tai eettistä ajattelua suun terveydenhuollossa sekä esimerkillään kannustaa näihin myös muita alalla toimivia. Toiminta voi olla pitempiaikaista tai yksittäinen teko.

Ehdotuksessa tulee kertoa esimerkein, miten laadun edistäminen, potilasturvallisuus ja/tai eettinen ajattelu näkyvät ehdokkaan toiminnassa.

Ehdotuksia voivat Hammaslääkäriliiton jäsenten lisäksi tehdä myös muut.

Laadunedistäjä 2021 julkistetaan Hammaslääkäripäivillä 11.11.

Lisätietoja antavat Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa: henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi sekä Outi Hautamäki.

Lue lisää

1
Kunniamainintoja on myönnetty esimerkiksi näistä ansioista:
  • pitkäjänteinen suun terveydenhuollon laadunhallintaprojekti
  • hammaslääkärien kouluttaminen laadunhallintaan
  • laadunhallinnan työkalujen kehittäminen
  • kliinisen hammashoidon parantaminen teknisiä apuvälineitä kehittämällä
  • laatutyö tietyn suun terveydenhuollon osa-alueen kehittämiseksi

Custom addthis block