Vuosilomapalkka ja hammaslääkärien siirtyminen muihin tehtäviin kiireettömien palveluiden alasajoon liittyen

Julkaistu: 
16.03.2021
Koronaepidemian vuoksi keväällä 2020 suun terveydenhuollossa kiireettömiä palveluita ajettiin alas. Hammaslääkäreitä siirrettiin myös muihin kuin hammaslääkärin kliinisiin tehtäviin, mikä vaikutti toimenpidepalkkioihin. Lääkärisopimuksen väliaikaisen määräyksen tarkoitus on estää palvelutarjonnan vähentämisen heijastuminen 1.4.2021 alkaen poissaoloajoilta maksettaviin palkkoihin.

Lääkärisopimuksen mukaan lääkärien ja hammaslääkärien vuosiloman ja palkallisen virkavapaan ajalta maksettavaan palkkaan vaikuttavat säännölliseltä työajalta maksettavat toimenpide- ja käyntipalkkiot ja todistus- ja lausuntopalkkiot. Varsinaisen palkan korotusprosenttia laskettaessa tarkastellaan edellisen lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) varsinaista palkkaa ja ko. palkkioita. 1.4.2021 lukien tarkastellaan siis 1.4.2020–31.3.2021 maksettuja palkkoja.

Lääkärisopimukseen 2020–2021 otettiin kuitenkin väliaikainen määräys, jonka mukaan kun lasketaan LS:n palkkausluvun 3 §:n (palkallisen virkavapaan palkka) ja 5 §:n (vuosiloma-ajan palkka) mukaista korotusta varsinaiseen palkkaan lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020–31.3.2021, laskentaan otetaan mukaan vain ne kuukaudet, jolloin perusterveydenhuollon (liite 1) ja suun terveydenhuollon (liite 2) palveluita on järjestetty väestölle normaaliin tapaan. Samoja periaatteita noudatetaan myös liitteissä 3 ja 4.

KT Kuntatyönantajat, Hammaslääkäriliitto ja Lääkäriliitto ovat yhtä mieltä alla olevasta ohjeesta väliaikaiseen määräykseen liittyen:
Koronaepidemian vuoksi keväällä 2020 erityisesti suun terveydenhuollossa kiireettömiä palveluita ajettiin alas.  Hammaslääkäreitä siirrettiin kokonaan tai osittain myös muihin kuin hammaslääkärin kliinisiin tehtäviin, mikä vaikutti maksettaviin toimenpidepalkkioihin.

Perusterveydenhuollon lääkäreiden työnkuvaan tilanne ei vaikuttanut yhtä merkittävästi, vaikkakin potilasvirtojen väheneminen näkyi lääkäripuolellakin. Useat lääkäripalvelut myös siirrettiin etänä toteutettavaksi. Väliaikaisen määräyksen tarkoituksena on estää palvelutarjonnan vähentämisen heijastuminen 1.4.2021 alkaen poissaoloajoilta maksettaviin palkkoihin.  

Koska toimenpiteet kiireettömien palveluiden järjestämisen osalta vaihtelevat työnantajittain, ei valtakunnallisesti voida määritellä, mitkä kuukaudet otetaan mukaan tarkasteluun. Näin ollen paikallisesti on ratkaistava, miltä kuukausilta maksettavat palkkiot ja varsinainen palkka otetaan mukaan tarkasteluun. Ratkaisun tulee perustua siihen, mitkä ovat ne kuukaudet, jolloin palveluita ei koronan vuoksi ole järjestetty normaalisti.

Esimerkiksi jos palveluiden alasajo on tehty maaliskuussa 2020 ja syyskuusta alkaen palveluita on väestölle tarjottu normaalisti, tarkastellaan varsinaiseen palkkaan tehtävä korotusta laskettaessa 1.9.2020–31.3.2021 aikana maksettuja toimenpide- ja käyntipalkkioita ja varsinaista palkkaa.

Tilannetta arvioidaan nimenomaan väestölle tarjottavien palveluiden kautta. Se, että varotoimista johtuen esimerkiksi vastaanottoajat olisivat pidentyneet ja mahdollisesti tehtävien toimenpiteiden määrä tästä johtuen olisi vähäisempi kuin syksyllä 2019, ei vaikuta siihen otetaanko ko. kuukaudet mukaan tarkasteluun korotusta laskettaessa.

Custom addthis block