Vuoden 2019 Työmarkkinatutkimus valmistui

Julkaistu: 
23.08.2019
Hammaslääkäriliiton vuoden 2019 työmarkkinatutkimuksen tulokset ovat valmistuneet.

Liiton vuotuisella Työmarkkinatutkimuksella saadaan tietoa muun muassa hammaslääkärien työskentelypaikoista, työajoista, tuloista, täydennyskoulutuksesta, sivutöiden tekemisestä ja potilasmääristä.  

Huhtikuussa 2019 toteutetun kyselyn tulokset kertovat, että yleisellä tasolla hammaslääkärien työmarkkinat näyttäytyvät melko vakailta. Työpanos (tehtyjen työtuntien keskiarvo) on pysynyt ennallaan ja ansioiden kehitys on linjassa yleisen ansiokehityksen kanssa.

Uusi teknologiaseuranta mukaan tutkimukseen

Vuoden 2019 Työmarkkinatutkimuksessa teknologioiden ja työmenetelmien käytöstä kysyttiin ensimmäistä kertaa. Tutkimukseen on valittu yhteensä 12 uutta tai uudehkoa teknologiaa, tekniikkaa tai työmenetelmää suuskannerista bioaktiivisiin materiaaleihin, 3D-suunnitteluohjelmistoihin ja robotiikkaan.  

Työmarkkinatutkimusten tulokset löytyvät kokonaisuudessaan liiton tutkimussivuilta.

 

Custom addthis block