Verottajalta uusi ohje henkilökuntaeduista

Julkaistu: 
10.04.2018
Verottajalta on ilmestynyt uusi henkilökuntaetujen verovapautta käsittelevä ohje. Ohje korvaa lukuisia aiempia erillisiä ohjeita henkilökuntaeduista.

Ohjeessa on otettu selkeästi kantaa esim. yhdenmiehen yhtiöiden omistajalle myönnettyihin henkilökuntaetuihin. Samoin on esitetty perusteita henkilökuntaetujen rajaamiselle ja skaalaamiselle.

Ohjeessa esitetään Verohallinnon näkemys kohtuullisesta työterveyshuoltokulusta. Ohjeen mukaan noin 3 000 euron kustannus hoitotapahtumaa kohden on kohtuullinen. Ohje ei kuitenkaan ota kantaa kohtuullisen vuotuisen kulun määrään. Tässä täytynee ottaa huomioon työntekijän työpanoksen arvo, yhtiön toiminnan laajuus ja muut vaikuttavat tekijät. Näitä on ohjeessa käsitelty.

Työpaikkahammashuollon toimenpiteiksi on esitetty esimerkkeinä hammastarkastukset, paikkaushoito ja hammaskiven poisto.

Ohje löytyy osoitteesta: www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62486/henkilokuntaedut-verotuksessa/

Custom addthis block