Vastaa ketjuuntumiskyselyyn

Julkaistu: 
8.02.2018
Keväällä 2017 jo puolet yksityishammaslääkäreistä työskenteli vastaanotolla, joka kuuluu johonkin valtakunnalliseen hammaslääkäriasemaketjuun (lähde: Hammaslääkäriliiton työmarkkinatutkimus 2017). Muutos on ollut nopeaa, sillä viime asti valtaosa yksityishammaslääkäreistä on työskennellyt omistamallaan itsenäisellä vastaanotolla.

Yksityisen hammaslääkärialan ketjuuntumisesta on tehty Suomessa hyvin vähän tutkimusta, vaikka aihe on herättänyt paljon sekä julkista että terveydenhoitoalan toimijoiden välistä keskustelua.

Nyt tehtävällä kyselytutkimuksella kartoitetaan hammaslääkärien henkilökohtaisia kokemuksia vastaanottojen ketjuuntumisilmiöstä, ja miten ketjuuntuminen näkyy käytännön työssä.

Kyselyyn voivat vastata kaikki Suomessa toimivat hammaslääkärit työskentelypaikasta riippumatta. Vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia.

Kyselytutkimus toteutetaan osana HLK Aapo Hettulan syventäviä opintoja Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuksen ohjaajina toimivat HLT, EHL Aura Heimonen ja professori Minna Kaila Helsingin yliopistosta sekä Hammaslääkäriliiton erikoistutkija YTT Jaakko Koivumäki.

Kyselytutkimukseen vastataan anonyymisti, eikä yksittäisiä vastaajia ole mahdollista tunnistaa. Vastausaikaa on 19.2.2018 asti. Tutkimuksen tuloksista tullaan kertomaan myös Hammaslääkärilehdessä.  

Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

Lisätietoja:
Aapo Hettula, p. 040 594 7920
aapo.hettula@helsinki.fi

Custom addthis block