Valtuusto: muutokseen on valmistauduttava

Julkaistu: 
26.05.2015
Liiton valtuusto kokoontui 22.–23.5. Tampereelle. Ohjelmassa oli sekä menneen että tulevan arviointia. Sote-ratkaisut ovat edelleen auki, mutta muutoksiin on varauduttava.

– Tarpeet muuttuvat, voimavarat muuttuvat, palvelujen käyttö muuttuu, palvelujärjestelmä muuttuu ja rahoitusrakenne muuttuu, listasi Tampereen yliopiston terveystaloustieteen professori Pekka Rissanen alustuksessaan.

Kun tarpeita on rajattomasti, mutta resursseja rajallisesti, ollaan valintojen edessä.
– Talous kyllä sopeutuu olosuhteisiin, mutta miten käy ihmisille, pohti Rissanen. Talous ei kärsi, vaan ihmiset.

Keinoina muutoksesta selviämiseen Rissanen mainitsi mm. tarkoituksenmukaiset palvelurakenteet ja palveluketjut, hyvän johtamisen, riittävät voimavarat, palvelujen tuotannon eriyttämisen järjestämisestä, yksityisen tuotannon laajenemisen ja ennen muuta tuottavuuden parantamisen.

– Tuottavuuden kohentaminen on ”helpompaa” kuin potilaiden priorisointi, Rissanen muistutti.

Valtuutetut valmistelivat tulevaa ryhmissä. Arvioitavana olivat mm. liiton strategiaan kirjatut arvot, erityisesti järjestön yhtenäisyys, hoitoprosessien tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen sekä keinot väestön pitämiseksi suun terveydenhuollon palvelujen piirissä.

Monenlaisia asioita ja toimia nousi esiin. Haasteiden ja uhkien edessä peräänkuulutettiin myös positiivista henkeä: ollaan mukana luomassa uutta ja parempaa suun terveydenhuoltoa SOTE-Suomessa. Liiton hallitus jatkaa asioiden työstämistä valtuuston kirjausten pohjalta.

Virallisina kokousasioina valtuusto käsitteli vuoden 2014 vuosikertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuotta 2014 väritti liiton 90-vuotisjuhla, mikä antoi mahdollisuuksia myös tavallisesta poikkeaviin edunvalvontatoimiin.

Liiton puheenjohtaja Sirpa Korhonen toivoo, että mahdollisimman moni liiton jäsen tutustuisi vuosikertomukseen. Älä ihmettele, mitä liitto tekee, vaan lue se vuosikertomuksesta www.hammaslaakariliitto.fi (jäsenalueella).

Liiton henkilövaaleja valmistelevaan toimikuntaan nimettiin Ulla Hautanen, Olavi Karhu (kokoonkutsuja), Maarit Koskinen, Jarmo Lahti, Vuokko Ottavainen ja Pauli Varpavaara.
Toimikunta valmistelee syysvaltuustolle liiton hallituksen jäsenten valintoja.

Custom addthis block