Valtion neuvottelutulos hyväksytty

Julkaistu: 
2.07.2015

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia saavuttivat 29.6. valtion työmarkkinalaitoksen kanssa neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun toteuttamisesta valtiosektorilla. Jukon hallitus vahvisti neuvottelutuloksen kokouksessaan 1.7.

Tehtäväkohtaisia palkanosia korotetaan 1.2.2016 alkaen 13 euroa kuukaudessa, jolloin niin sanottu henkilökohtainen palkanosa huomioiden kuukausipalkka nousee keskimäärin 16 euroa.

Mikäli tehtäväkohtainen palkanosa on vähintään 3023 euroa kuukaudessa, tehtäväkohtaisia palkanosia korotetaan 0,43 prosenttia kuukaudessa. Suurin osa valtion JUKOlaisista kuuluu viimeksi mainittuun ryhmään.   

Euromääräisinä kokonaispalkkoina määräytyviä palkkoja tarkistetaan 16 eurolla kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla.

Niitä euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita on vakiintuneen käytännön perusteella tarkistettu yleiskorotuksin, korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,43 prosentilla.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,43 prosentilla ja kuukausipalkkion uusi vähimmäismäärä on 75,32 euroa.

Custom addthis block