Valinnanvapauslaki lausuntokierrokselle

Julkaistu: 
9.02.2017

Sote-uudistukseen liittyvä valinnanvapauslain luonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle tammikuun lopussa.  Lausuntoaikaa on 28.3. asti. Hammaslääkäriliitto valmistelee parhaillaan lausuntoaan suun terveydenhuollon näkökulmasta. 

Valinnanvapauslain luonnoksen mukaan aikuisten suun terveydenhuollon palvelut kuuluvat valinnanvapauden piiriin eli jokainen voi itse valita hoitopaikkansa maakunnan listoilla olevien tuottajien joukosta.

Liitto ajaa suun terveydenhuoltoon sopivaa korvausmallia

Hammaslääkäriliitto on koko sote-valmistelun ajan muistuttanut, että valinnanvapauden toteutuminen edellyttää erilaisten tuottajien mukanaoloa – pieniä ja isoja yksityisiä yrityksiä sekä maakunnan vahvaa omaa palvelutuotantoa.  

Kyse on poikkeuksellisen isosta muutoksesta, jonka aikataulu on kireä. Uusia velvoitteita tulee runsaasti niin palveluntuottajille kuin maakunnillekin. Myös henkilöstövaikutukset ovat merkittäviä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Liiton mukaan keskeinen asia on tuottajille maksettava korvaus, jonka tulee suun terveydenhuollossa painottua enemmän toimenpidekorvauksiin kuin väestövastuuseen perustuvaan vuosikorvaukseen (kapitaatio). Pelkkä kiinteä korvaus ei liiton mukaan kannusta hoitamaan suuren hoidon tarpeessa olevia potilaita.

Yhtiöittämisvelvoite huolettaa liittoa

Hammaslääkäriliitto on jo syksyllä 2016 sote- ja maakuntalakiluonnospaketista antamassaan lausunnossa kritisoinut maakuntien palvelutuotannon yhtiöittämisvelvoitetta.  

– Löysimme tuoreesta valinnanvapauslakiluonnoksesta ristiriidan pykälätekstin ja yksityiskohtaisen perustelun välillä, toteaa varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Luonnoksessa todetaan, että maakunnan liikelaitos ei voi itse tuottaa suoran valinnan palveluja. Maakunnan liikelaitos voi kuitenkin perustaa omistamansa yhtiön tai yhteisön. Vastaavan pykälän perusteluosiossa kuitenkin todetaan, että säännöksessä ei rajoiteta liikelaitoksen omistusosuutta tällaisesta yhtiöstä tai yhteisöstä. Maakunta siis voisi myydä omistamansa yhtiön eteenpäin.

– Pidämme tärkeänä, että maakunnilla on riittävän vahva rooli myös palvelujen tuottajana. Hammaslääkäriliitto on jo esittänyt, että säädöksiä täsmennetään, Eerola kertoo.

Koululaisten suun terveydenhuolto valinnanvapauden ulkopuolella

Valinnanvapauslakiluonnoksen mukaan kouluterveydenhuolto ja toisen asteen opiskeluterveydenhuolto sekä niihin liittyvä suun terveydenhuolto kuuluvat jatkossa maakuntien hoidettaviksi.

– Oppilaille tämä tarkoittaisi sitä, että maakunta joko tuottaa nämä palvelut itse tai hankkii palvelut sopimuksin joltakin suunhoidon yksiköltä eli hammashoitolalta. Maakunta voi myös myöntää asiakassetelin esimerkiksi oikomishoitoon erikoishammaslääkärillä, selventää STM:n lääkintöneuvos Anne Nordblad Helsingin Sanomissa (4.2.).

Määräaikaistarkastusten ja hammaslääkärin tutkimusten lisäksi palveluihin sisältyvät hoitotoimenpiteet ja oikomishoidot.  

– STM:n nyt käyttöönottamaa hammashoitola-termiä Hammaslääkäriliitto hieman kummeksuu. Lakiehdotukseen kun on löydetty hyvänä uutena terminä suunhoidon yksikkö. Toivottavasti sitä ei ole tarkoitus korvata hammashoitola-sanalla, Anja Eerola kommentoi.  

– Ehkä kyse on vain siitä, että väestölle halutaan viestiä uudistuksen valmistelusta ennestään tutuilla termeillä. Hammashoitola viittaa kuitenkin lähinnä terveyskeskustoimintaan.

Verkkoaivoriihi kerää palautetta sote-ammattilaisilta

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö toteuttavat sote- ja maakuntauudistuksessa mukana oleville ammattilaisille kyselyn osana muutoksen valmistelua ja muutostukea. Vastata voivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla toimivat.

Kysely toteutetaan ns. verkkoaivoriihenä. Sen avulla kootaan sote-ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten uudistus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti.

Tuloksia hyödynnetään uudistuksen valmistelussa. Verkkoaivoriiheen voi osallistua helmikuun loppuun asti. Lue lisää ja vastaa kyselyyn alueuudistus.fi-sivuilla.

Lainsäädäntöä asiakkaan valinnanvapaudesta valmistellaan osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Lakia sovellettaisiin maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan julkisesti rahoitettuun sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Valinnanvapauslain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Lue lisää sote-valmistelusta ministeriöiden alueuudistus.fi-sivuilta: http://alueuudistus.fi/etusivu

Custom addthis block