Työvoimaselvitys 2014: hammaslääkärivaje ennätysalhaalla

Julkaistu: 
5.12.2014
Työvoimaselvityksen tulokset vuodelta 2014 osoittavat, että yleistä hammaslääkäripulaa ei enää ole, vaikka joillakin alueilla tilanne on vielä haasteellinen. Terveyskeskusten hammaslääkärivaje on enää 6,8 % eli 139 hammaslääkäriä. Yksityisen sektorin vapaa kapasiteetti puolestaan vastaa 163 kokoaikaisen hammaslääkärin kliinistä työpanosta.

Syksyllä 2013 vastaavat luvut olivat: vaje 9,3 % eli 193 kokoaikaista terveyskeskushammaslääkäriä, ja vapaa kapasiteetti 114.

HUS-alueella voidaan jo puhua hammaslääkärityövoiman ylitarjonnasta. Vaje on supistunut vuoden aikana 4,6 %:sta 2,5 %:iin (14 hammaslääkäriä) ja yksityisen sektorin vapaa kapasiteetti on noussut vastaavasti 57:sta 91:een.

Yksityisen sektorin vapaa kapasiteetti keskittyy suurimpiin kaupunkeihin, kuten Helsinkiin ja Ouluun.

– Hammaslääkärien määrä on kasvanut muutamalla kymmenellä vuoden 2012 aallonpohjasta. Ennusteen mukaan kasvu jatkuu maltillisesti seuraavat 10 vuotta. Tämän jälkeen määrä alkaa kasvaa rajummin.  Ainoa järkevä tapa reagoida tilanteeseen, on supistaa peruskoulutuksen aloituspaikkamääriä muutamilla kymmenillä ja kohdistaa vapautuvia resursseja nyt liian pienellä volyymilla pyörivään erikoishammaslääkärikoulutukseen, toteaa Hammaslääkäriliiton erikoistutkija Jaakko Koivumäki.

Hän muistuttaa, että hammaslääkärimäärä yksin ei selitä nykyistä tilannetta. Taloustaantuma kurittaa sekä julkista terveydenhuoltoa että yksityistä sektoria säästöleikkausten ja kysynnän supistumisen kautta.

Terveyskeskuksilta tilannetta kysyttiin lokakuun ensimmäisen viikon keskiviikkona, joka oli tänä vuonna 1.10. Vastaukset saatiin kaikista 144 terveyskeskuksesta.

Yksityisen sektorin kysely toteutettiin loka- ja marraskuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi 897 pää- ja sivutoimista yksityishammaslääkäriä (vastausaste 46 %).

Yksityishammaslääkärien kyselyyn oli yhdistetty myös vastaanottoja koskeva osio, joka kohdistettiin vastaanoton toiminnasta vastaaville hammaslääkäreille.

Tiedot saatiin 459 vastaanotolta, joista noin 370 vastasi myös vastaanoton henkilöstömäärää koskeviin kysymyksiin.

Lue tutkimusraportti vuoden 2014 Työvoimaselvityksestä.

Custom addthis block