Työelämätietoa akavalaisista

Julkaistu: 
17.12.2014

Akavaaka-tilastoon 2014 on päivitetty tiedot akavalaisten työllistymisestä, palkkauksesta ja verotuksesta.

Terveys- ja sosiaalipalvelut työllistävät noin 15 prosenttia kaikista akavalaisista. Akavalaisista ammateista parhaiten työllistyvät hammaslääkärit ja lääkärit.

Noin 42 prosenttia Akavan yrittäjistä ja ammatinharjoittajista on eri alojen lääkäreitä.

Kiire kuormittaa

Töitä akavalaiset tekevät keskimäärin yli 41 tuntia viikossa. Ylitöiden tekeminen on yleisempää kuin muilla palkansaajilla.

Kiire ja työpaine ovat suurin työhyvinvointia haittaava tekijä kaikilla akavalaisilla ammattiryhmillä.

Kolmannes akavalaisista arvioi silti jäävänsä eläkkeelle vasta yli 65-vuotiaana. Tärkeimmät kannustimet jatkaa työelämässä olivat vaikutusmahdollisuus omaan työhön, joustavammat työajat sekä varmuus työpaikan säilymisestä.

Vuonna 2014 akavalaisia on yhteensä n. 585 000, joista hammaslääkäreitä n. 7 000 ja lääkäreitä n. 24 600.

Lue lisää Akavan sivuilta.

Custom addthis block