Tulevaisuuden lääkärisopimusta kokeillaan kolmessa maakunnassa

Julkaistu: 
28.06.2017
KT Kuntatyönantajat, Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto ovat päässeet yhteisymmärrykseen uuden palkkausjärjestelmän pilotoinnista. Lääkäreihin ja hammaslääkäreihin sovellettavaa palkkausjärjestelmää kokeillaan kolmessa maakunnassa syksyllä 2017.

Kokeilun tarkoituksena on kerätä tietoa järjestelmän toimivuudesta ja sen aiheuttamista muutoksista palkkaukseen. Kokeilulla ei ole vaikutuksia maksussa oleviin palkkoihin.

Neuvottelut palkkausjärjestelmästä jatkuvat, kun kokeilun tulokset ovat käytössä. Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön, kun uudet maakuntakonsernit aloittavat toimintansa.

Palkkausjärjestelmän keskeiset osat ovat vaativuusryhmäkohtainen palkka, henkilökohtainen palkanosa ja suoritepalkkaosa. Tehtäväkohtaisten palkkojen yhteensovittaminen on ratkaistu siirtymäkauden lisällä. Työkokemuslisäjärjestelmä nykymuodossaan poistuu. Ammatinhallinta ja kokemus huomioidaan muissa palkanosissa.

Lisäksi pilotissa selvitetään käyntien ja muiden suoritteiden vaativuuteen pohjautuvan ja toimenpalkkiojärjestelmän korvaavan suoritepalkkausjärjestelmän toimivuutta osana hammaslääkärien palkkausta.

Terveyskeskusten ja sairaaloiden hammaslääkärien työ- ja virkasuhteen ehdot määräytyvät pitkälti Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan.

KT Kuntatyönantajat, Hammaslääkäriliitto, Lääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto ovat jo pitkään neuvotelleet sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen johdosta tarvittavista muutoksista palvelussuhteen ehtoihin.

– Palkkausjärjestelmän uudistaminen on keskeinen osa neuvottelua, jossa on nyt edetty pilotointivaiheeseen, selvittää Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Lotta Lax.

Pilotointiin osallistuvat työnantajat maksavat hammaslääkärien palkat kuitenkin nykyisten palkkausmääräysten mukaisena. Tavoitteena on oikeudenmukainen, läpinäkyvä ja kannustava palkkausjärjestelmä.

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen vastauksia sote-kysymyksiin

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat koonneet yhteisiä vastauksia sote- ja maakuntauudistua koskeviin kysymyksiin.

Vastaukset perustuvat kesäkuun 2017 tilanteeseen. Kysymyksiin on vastattu pelkistetysti. Lainsäädäntötyön edetessä tilanne saattaa myös muuttua.

Katso tästä KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen vastauksia sote- ja maakuntauudistusta koskeviin kysymyksiin.

JUKOn sote-iltojen videotallenteet verkossa  

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestä JUKO on myös hammaslääkäreitä edustava valtakunnallinen pääsopijajärjestö.

Keväällä JUKO järjesti yhteistyössä jäsenliittojensa kanssa viidellä paikkakunnalla kaikille jäsenliittojen jäsenille avoimia sote-iltoja.

Tilaisuuksien videotallenteita voi katsoa JUKOn YouTube-kanavalla.

Custom addthis block