TMT 2017: Työmarkkinoiden laskusuhdanne on taittunut

Julkaistu: 
17.08.2017

Palkkatuloa saavien hammaslääkärien ansiot kääntyivät hienoiseen nousuun vuosien paikallaan polkemisen jälkeen. Kaikkien palkkatuloja saavien hammaslääkärien kuukausiansion mediaani nousi 6 000 eurosta 6 100 euroon, selviää liiton vuoden 2017 Työmarkkinatutkimuksesta (TMT).

Helmikuun 2017 alusta voimaan tulleen ns. kilpailukykysopimuksen vaikutukset näkyvät terveyskeskuksissa työskentelevien hammaslääkärien viikkotyöajan pidentymisenä yhdellä tunnilla ja 15 minuutilla, yhteensä 38,25 viikkotyötuntiin. Työajan pidennys on kohdistettu pääosin hallinnolliseen työaikaan, vaikka myös kliininen työaika eli potilastyö on lisääntynyt.

Yksityishammaslääkärien kokema potilaspula on yhä verraten yleistä, mutta tilanne ei enää heikentynyt edellisvuodesta. Yksityishammaslääkäreistä 28 % pitää potilasmääräänsä liian pienenä.

Työmarkkinatutkimukseen vastasi 1 374 hammaslääkäriä (vastausprosentti 34).

Lue lisää liiton tutkimussivuilta.

Custom addthis block