Tiedote: Valinnanvapaus voi parantaa hoitoonpääsyä suun terveydenhuollossa

Julkaistu: 
22.12.2016
Sote-palveluiden valinnanvapaus mahdollistaa suun terveydenhuollossa paremman hoitoonpääsyn. Hallituksen esittämässä mallissa julkinen raha seuraa potilasta samoin periaattein sekä maakunnan että yksityissektorin hoitopaikkoihin. Lakiluonnoksessa esitetään, että suurin osa suun terveydenhuollon palveluista on suoran valinnan piirissä.

Suun hoidon yksikkö ja muut suoran valinnan piiriin kuuluvat palvelut antava sote-keskus valittaisiin erikseen. Hammaslääkäriliitto pitää tätä hyvänä ratkaisuna, kunhan jatkossakin huolehditaan suun terveydenhuollon kiinteästä yhteydestä muihin sote-palveluihin. Valinnanvapaus koskisi alle 18-vuotiaitakin. Todennäköisesti suurin osa lasten suun terveydenhuollon palveluista annetaan nykyisiä terveyskeskuksia vastaavissa maakuntien sote-keskuksissa myös tulevaisuudessa. Samoin niissä annetaan valinnanvapauden piirissä olevaa hammashoitoa aikuisille. Valinnanvapauden laajeneminen erikoissairaanhoitoon vaatii suun terveydenhuollon osalta vielä täsmennyksiä.

Hammaslääkäriliitto on aiemmin lausunnossaan muistuttanut, että valinnanvapauden toteutuminen edellyttää erilaisten tuottajien mukanaoloa – pieniä ja isoja yksityisiä yrityksiä sekä maakunnan vahvaa palvelutuotantoa. Lakiluonnokseen on tuotu uusia elementtejä tämän varmistamiseksi: esimerkiksi maksusetelit ja verkostoituminen, joiden avulla pienet hammaslääkäriasemat voivat olla mukana palvelutuotannossa.

Kyse on poikkeuksellisen isosta muutoksesta, jonka aikataulu on kireä. Uusia velvoitteita tulee runsaasti niin palveluntuottajille kuin maakunnillekin. Myös henkilöstövaikutukset ovat merkittäviä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Toistaiseksi on vaikea arvioida, kuinka kaikki toimii käytännössä. Maksusetelin käytön osalta ei vaikutusarvioita vielä ole voitu tehdä, mutta sillä voi olla tärkeä rooli suun terveydenhuollon palveluissa.

Maakunnille halutaan antaa erilaisia tapoja järjestää palvelut. Riittävää valtionohjausta tarvitaan erityisesti siirtymävaiheessa, jotta palvelut eivät entisestään eriydy maan eri osien välillä.

Keskeinen asia on tuottajille maksettava korvaus, jonka tulee suun terveydenhuollossa olla painotetummin suoriteperusteinen. Pelkkä kiinteä korvaus ei kannusta hoitamaan suuren hoidon tarpeessa olevia potilaita, jotka usein kuuluvat muutenkin heikommassa asemassa olevaan väestöryhmään.

Suomessa on riittävästi suun terveydenhuollon perustason palveluja, mutta hoidon kysyntä jakautuu tällä hetkellä epätasaisesti julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. 

Tavoitteena tulee olla, että uudessa sote-järjestelmässä julkisen tuen piiriin saataisiin mahdollisimman paljon toimijoita ja näin kansalaisille valinnanvapautta ja hyvin toimivat ja kohtuuhintaiset palvelut kaikkialla maassa.

Lisätietoja:

Matti Pöyry, toiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto, matti.poyry@hammaslaakariliitto.fi,
p. 050 1892

Anja Eerola, varatoiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto, anja.eerola@hammaslaakariliitto.fi,
p. 050 540 7289

Lakiluonnokset maakunta- ja sote-järjestämisuudistuksesta löytyvät osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset-12-2016

Custom addthis block