Tiedote: Työvoimaselvitys 2014: Hammaslääkäripula alkaa helpottaa valtaosassa maata

Julkaistu: 
8.12.2014

Yleistä hammaslääkäripulaa ei enää ole, vaikka joillakin alueilla tilanne on vielä haasteellinen, kertoo juuri valmistunut Hammaslääkärien työvoimaselvitys vuodelta 2014.

Hammaslääkärimäärän kasvaessa myös hoitoon pääsyn pitäisi helpottua niilläkin alueilla, joilla vielä on ongelmia.

Selvityksen mukaan terveyskeskusten hammaslääkärivaje on enää 6,8 % eli 139 hammaslääkäriä. Samaan aikaan yksityisillä vastaanotoilla on vapaata hoitokapasiteettia noin 163 kokoaikaisen hammaslääkärin kliinistä työpanosta vastaava määrä.

Syksyllä 2013 vastaavat luvut olivat 9,3 % eli 193 kokoaikaista terveyskeskushammaslääkäriä ja yksityisellä puolella vapaata kapasiteettia 114 hammaslääkärin työpanoksen verran.

Yksityisen sektorin vapaa kapasiteetti keskittyy erityisesti suurimpiin kaupunkeihin, kuten Helsinkiin ja Ouluun.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella voidaan jo puhua jopa hammaslääkärityön ylitarjonnasta. Vaje on supistunut vuoden aikana 4,6 %:sta 2,5 %:iin. Määrä vastaa 14 hammaslääkäriä. Yksityisen sektorin vapaa kapasiteetti on noussut vastaavasti 57:sta 91:een.  

– Hammaslääkärien määrä on kasvanut muutamalla kymmenellä vuoden 2012 aallonpohjasta. Ennusteen mukaan kasvu jatkuu maltillisesti seuraavat 10 vuotta. Tämän jälkeen määrä alkaa kasvaa rajummin. Nyt onkin hyvä hetki vähentää hammaslääkärikoulutuksen aloituspaikkoja ja siirtää niukkoja resursseja erikoishammaslääkärikoulutukseen, jotta erikoishoitojen kasvava tarve saadaan tyydytettyä, toteaa Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Työvoimaselvityksessä kysyttiin terveyskeskusten tilannetta lokakuun ensimmäisen viikon keskiviikkona, joka oli tänä vuonna 1.10. Vastaukset saatiin kaikista 144 terveyskeskuksesta.

Yksityisen sektorin kysely toteutettiin loka- ja marraskuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi 897 pää- ja sivutoimista yksityishammaslääkäriä. Vastausaste oli 46 %.

Lisätietoja: Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, p. 050 540 7289 tai erikoistutkija Jaakko Koivumäki, p. 0400 971 658.

Katso kuvio: Hammaslääkärien työvoimaselvitys 2014.

Katso hammaslääkärien lukumääräennuste 1990-2040.

Hammaslääkärien työvoimaselvityksellä tutkitaan terveyskeskusten ja yksityissektorin hammaslääkäritilannetta. Tulokset kertovat terveyskeskusten hammaslääkärivakanssien täyttöasteesta alueittain ja yksityishammaslääkärien vapaasta kapasiteetista eli mahdollisuudesta hoitaa nykyistä enemmän potilaita.

Hammaslääkäriliitto tekee Työvoimaselvityksen vuosittain yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja KT Kuntatyönantajien kanssa. Selvityksiä on tehty vuodesta 2005. Tulokset toimivat virallisina tilastoina.

Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Liitto on mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten terveyttä. 

Custom addthis block