Tiedote: Suun terveydenhuolto tarvitsee julkisia ja yksityisiä palveluita

Julkaistu: 
23.10.2014

Hammaslääkäriliitto pitää esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi oikeansuuntaisena. Sote-uudistus tulee rakentaa vahvan järjestämisvastuun pohjalta.  Se ei kuitenkaan riittävästi tue potilaan valinnanvapauden laajentamista.

Puolet aikuisten peruspalveluista tuotetaan terveyskeskuksissa ja puolet yksityissektorilla. Molemmissa hoidetaan miljoona aikuispotilasta joka vuosi.

Hammaslääkäriliitto pitää tärkeänä, että yksityiset palveluntuottajat, myös pienet, kytkettäisiin sote-alueen palveluihin myös muulla tavoin, kuin pelkästään ostopalveluiden tai palveluseteleiden avulla. Suun terveydenhuollon palvelut terveyskeskuksissa ja yksityissektorilla ovat osa perusterveydenhuoltoa. Ne muodostavat kokonaisuuden, jota on kehitettävä yhdessä.

Hammaslääkäriliitto korostaa toimivien ja riittävän lähellä olevien suun terveydenhuollon palvelujen merkitystä. Lisäksi sote-uudistuksessa tulee varmistaa suun terveydenhuollon erikoistason palvelujen riittävyys ja saavutettavuus.

Sekä suun perusterveydenhoidon että vaativien hammaslääketieteellisten hoitojen tarve kasvaa tulevina vuosina väestön ikääntyessä. Haasteena ovat myös väestöryhmien väliset terveyserot, vaikka suomalaisten suunterveys on 2000-luvulla kohentunut.

Hammaslääkäriliitto muistuttaa suunterveyden ja suun terveydenhuollon palveluiden merkityksestä osana väestön terveyttä ja hyvinvointia. Hammaslääketieteellinen osaaminen tulee saada mukaan toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja päätösten valmisteluun.

Riittävillä, tehokkaasti ja vaikuttavasti tuotetuilla sekä muuhun sote-kokonaisuuteen integroiduilla palveluilla tuetaan väestön parempaa terveyden tasa-arvoa ja yhdenvertaisia palveluita.

Yleisimmät hammas- ja suusairaudet ovat infektiosairauksia ja kansantauteja. Esimerkiksi kroonista ikenien kiinnityskudossairautta, parodontiittia, sairastaa noin 2/3 aikuisista.  Suun piilevät ja krooniset tulehdukset voivat edesauttaa muiden vakavien sairauksien puhkeamista. Toimivalla ja koko väestölle tarkoitetulla suun terveydenhuollolla voidaan myös ehkäistä muita sairauksia ja sosiaalista syrjäytymistä.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Matti Pöyry, p. 050 1892
Varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, p. 050 540 7289
 
Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Liitto on mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten terveyttä.

Lue Hammaslääkäriliiton lausunto sote-järjestämislaista

Custom addthis block