Tiedote: Suun terveydenhuollon palvelut kuuluvat kaikille

Julkaistu: 
15.04.2015

Pääministeri Alexander Stubb esitti Helsingin Sanomien 14.4. järjestämässä puheenjohtajatentissä, että lääkekorvauksista ja hammashoidon Kela-korvauksia voitaisiin leikata hyvätuloisilta.

Suun terveydenhuollon palvelut ovat aiemminkin nousseet säästölistalle. On esitetty sekä aikuisten terveyskeskuspalvelujen lakkauttamista että sairausvakuutuskorvausten poistamista tai molempia.

Mikään ehdotuksista ei ole edennyt. Nykyisin päättäjät ja kansalaiset tietävät, että suu vaikuttaa koko kehoon. Hammas- ja suusairauksien hoidolla ehkäistään ja hoidetaan myös muita sairauksia. On kyse peruspalveluista, joiden riittävästä tasosta yhteiskunnan tulee vastata ja niitä myös rahoittaa. Tähän suomalaiseen malliin ei sovi, että yhden ruumiinosan hoito olisi tästä kokonaisuudesta erillään.

Vuosittain miljoona aikuista saa suun terveydenhuollon palvelut terveyskeskuksista ja miljoona yksityissektorilta. Palveluista on säädetty laissa muusta terveydenhuollosta hieman poiketen. Lain mukaan suun terveydenhuolto on kokonaisuus, joka muodostuu terveyskeskuspalveluista ja Kela-korvatuista palveluista. Terveyskeskusten resursseja ei ole mitoitettu koko väestön hoitoon.

Järjestelmä on kuitenkin toiminut kohtuullisen hyvin, koska merkittävä osa väestöä on saanut suun terveydenhuoltopalvelut yksityissektorilta ja niihin Kela-korvaukset. Kattavat suun terveydenhuollon palvelut onkin onnistuttu tuottamaan valtion ja kuntien kannalta varsin edullisesti. Kääntöpuolena on se, että potilaan omavastuuosuus on suuri sekä terveyskeskuksissa että yksityisvastaanotoilla.

Jos Kela-korvauksia leikataan, tiedetään, että osa myös ns. hyvätuloista väestöä siirtyy käyttämään terveyskeskuspalveluja. Valtion ja kuntien menot kasvaisivat Kela-korvauksista säästyvää summaa enemmän. Järjestely kasvattaisi myös hallintoa. Osa potilaista jättäisi hoidon kokonaan väliin. Hoitamattomuuden ja viivästyneiden hoitojen kustannukset mm. lisääntyvinä sairaalajaksoina tulisivat kuntien maksettaviksi.

Olisi järisyttävä sosiaali- ja terveyspoliittinen linjamuutos, jos perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut hinnoiteltaisiin tulotason mukaan.

Lisätietoja:
Varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, p. 050 540 7289, anja.eerola@hammaslaakariliitto.fi
Toiminnanjohtaja Matti Pöyry, p. 050 1892, matti.poyry@hammaslaakariliitto.fi

Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Liitto on mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten terveyttä.

Custom addthis block