Tiedote: Suun terveydenhuollon hoitotakuun kiristys askel parempaan – hyvinvointialueilla toteutus vaatii huomiota

Julkaistu: 
10.06.2022
Suun terveydenhuollon hoitotakuu kiristyy, jos hallituksen keväällä antama lakiesitys hyväksytään. Hyvinvointialueilla on tärkeä heti alkaa rakentaa suunterveyspalveluita asukkaiden tarpeita vastaaviksi.

– Alueilla tulisi jo kehittää ratkaisuja, miten suun terveydenhuollon palvelut jatkossa järjestetään asukkaille sekä miten hoitotakuu saadaan käytännössä toimimaan ja suunterveyden iso hoitovelka hoidettua, painottaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Suun terveydenhuollon tiukempi hoitotakuu tulisi voimaan kahdessa vaiheessa. Siirtymäkautena (1.9.2023–31.10.2024) hoitoon pitäisi päästä neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista nykyisen kuuden kuukauden sijaan. Kolmen kuukauden määräaika tulisi voimaan 1.11.2024.

Muutos liittyy hallituksen toukokuussa antamaan lakiesitykseen terveydenhuollon hoitotakuun kiristämisestä. Esityksellä tiukennetaan terveydenhuoltolain mukaista perusterveydenhuollon hoitotakuuta.

– Suun terveydenhuollon palveluita tarvitseville asukkaille esitys on askel parempaan, vaikka potilaan odotusajat ovat yhä muuta terveydenhuoltoa pidemmät, sanoo Virtomaa.

Hammaslääkäriliiton mielestä hoitotakuun tiukentaminen ehdotetussa aikataulussa on mahdollista.

Onnistuakseen muutos vaatii Virtomaan mukaan kuitenkin sekä uudenlaisia toimintamalleja että riittävät resurssit. Edellytyksenä on, että koko hammaslääkärikunnan työpanos saadaan tehokkaasti käyttöön sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Myös sote-lainsäädäntö velvoittaa, että jos hyvinvointialue ei pysty tuottamaan asukkaiden tarvitsemia palveluja itse, alueen tulee hankkia ne muilta palveluntuottajilta.

– Hyvinvointialueet tarvitsevat suun terveydenhuoltoon lisää resursseja, toimivia hoitoprosesseja sekä uusia keinoja julkisen ja yksityisen yhteistyöhän. Hammashoidossa yksityisellä puolella voidaan hoitaa paljon nykyistä enemmän potilaita varsinkin suurimmissa kaupungeissa.

– Toiminnan käynnistyessä on hyvä tilaisuus ottaa kaikki alueen suun terveydenhuollon palveluntuottajat alusta asti mukaan suunnittelemaan toimivia ratkaisuja alueensa asukkaille. Hoitotakuun tiukentuminen asettaa paineita myös palvelusetelijärjestelyjen luomiselle ja sujuvoittamiselle. Hammaslääkäriliitto tukee mielellään alueita tässä kehitystyössä, Virtomaa kertoo.

Uudenlaista yhteistyötä tarvitaan jatkossa myös hyvinvointialueiden välillä.

Lisätietoja: Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa, p. 09 6220 2535 (puhelu kääntyy matkapuhelimeen), henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block