Tiedote: Sote-uudistus – suun terveydenhoito potilaan silmin

Julkaistu: 
24.11.2016

Tiedote julkaistu Hammaslääkäripäivillä 24.11.

Suun terveydenhuolto on lähes ainoa terveydenhuollon palvelu, jota kaikki tarvitsevat säännöllisesti läpi elämänsä. Joka vuosi noin kolme miljoonaa suomalaista käy hammaslääkärillä.

Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun sairaudet heikentävät ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä sekä horjuttavat monien yleissairauksien hoitotasapainoa. Hoitamalla hammas- ja suusairauksia ajoissa voidaan ehkäistä ja hoitaa myös useita muita sairauksia. Suun ja hampaiston sairaudet etenevät aluksi usein oireettomina tai vähäoireisina. Kun tulehdukset havaitaan ajoissa, vältytään vakavilta infektioilta ja komplikaatioilta.

Sote-uudistus on historiallisen suuri uudistus myös suun terveydenhuollossa. Kaiken terveydenhuollon ensisijainen tehtävä on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien hoitaminen.

Potilaan näkökulmasta hyvä suun terveydenhuolto syntyy seuraavista perusasioista, joiden pitää Hammaslääkäriliiton mukaan toimia ja olla mukana uudessa sote-järjestelmässä.

Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy

  • Jokaisella on oikeus saada riittävät ja tarpeelliset suu- ja hammassairauksien hoidon perus- ja erikoistason palvelut.
  • Hoidon saatavuus on turvattava myös terveyden ja elämäntilanteen muuttuessa ja hoidon tarpeen kasvaessa. Esimerkiksi väestön ikääntyessä yhä useampi tarvitsee vaativaa hampaiden kiinnityskudossairauksien hoitoa, protetiikkaa ja purennan kuntoutusta.
  • Hoitoon tulee päästä riittävän ajoissa, ilman monen kuukauden jonotusta.
  • Terveyspalvelujen saatavuudella voidaan kaventaa myös terveyseroja. Vaikka suomalaisten suunterveys on viime vuosikymmeninä parantunut, sosioekonomiset erot ovat yhä suurempia kuin muissa Pohjoismaissa.   

Toimivat hoitoketjut

  • Hoitoketjujen ja hoitoprosessien tulee olla potilaan näkökulmasta selkeitä, eikä hoito saa missään tilanteessa pirstoutua niin, että vastuu hoidon kokonaisuudesta jää epäselväksi.

Hoidon hinta

  • Suu- ja hammassairauksien hoidon tulee olla potilaalle kohtuuhintaista, eivätkä kustannukset saa olla kenellekään este hakeutua hoitoon. Yhteiskunnan tuen on oltava riittävä, jotta koko väestö pystyy käyttämään tarvittavia palveluja.

Valinnanvapaus

  • Potilaalla on oikeus valita hoitopaikakseen haluamansa vastaanotto ja hoitava hammaslääkäri sekä saada halutessaan jatkohoito samalta hammaslääkäriltä.

Hoidon laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus

  • Potilaalla on oikeus saada laadukasta, vaikuttavaa ja turvallista suu- ja hammassairauksien hoitoa oikeaan aikaan, oikealla tavalla ja niin, että hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua ja turvallisuutta.
  • Hoidon laatu syntyy myös hyvästä johtamisesta, henkilöstön osaamisesta ja sen kehittämisestä sekä toimivista ja keskenään yhteensopivista tietojärjestelmistä.
  • Vertailukelpoista tietoa potilaalle tarjoavat laaturekisterit on hyvä saada käyttöön myös suun terveydenhuollossa.

Lisätietoja:

Matti Pöyry, toiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto, matti.poyry@hammaslaakariliitto.fi, p. 050 1892

Anja Eerola, varatoiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto, anja.eerola@hammaslaakariliitto.fi, p. 050 540 7289

Custom addthis block