Tiedote: Potilaan voitava luottaa annettavaan hoitoon

Julkaistu: 
3.07.2015

Valvira on keskeyttänyt hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluja tarjonneen Meidänklinikka Oy:n toiminnan potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi.

Valviran mukaan toiminnassa oli potilasturvallisuutta vaarantavia epäasianmukaisuuksia hammaslääketieteellisten toimenpiteiden suorittamisen ja työnjaon, tehtyjen toimenpiteiden hammaslääketieteellisten perusteiden sekä potilasasiakirjojen laatimisen ja säilyttämisen osalta.

Potilaille oli tehty tarpeettomia toimenpiteitä. Lisäksi hammaslääkäreitä ja suuhygienistejä oli esimerkiksi vaadittu kirjaamaan potilasasiakirjoihin toimenpiteitä, joita ei ollut tehty. Potilasasiakirjojen tietoja oli myös muuteltu jälkikäteen. Joissakin tapauksissa toimenpiteen tekijäksi oli potilasta hoitaneen sijaan merkitty toinen henkilö.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä oli työskennellyt henkilöitä, joilla ei ollut Valviran myöntämää laillistusta tai lupaa. Klinikalla oli työntekijöitä, joiden ammatti- ja kielitaitoa ei voitu pitää riittävänä.

Hammaslääkäriliitto on tyytyväinen viranomaisten jämäkkään puuttumiseen potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavaan toimintaan.

– Potilaan pitää aina voida luottaa siihen, että hän saa turvallisesti ja asianmukaisesti kaiken tarvitsemansa hoidon, ei enempää eikä vähempää. Kynnys puuttua epäasialliseen ja laittomaan toimintaa pitää olla matala niin viranomaisilla kuin työntekijöillä. Jokainen hammaslääkäri ja muu suun terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa viimekädessä aina itse toiminnastaan potilaiden hoidossa, painottaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista koskee julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa. Laki korostaa potilaan itsemääräämisoikeutta, oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun sekä tiedonsaantiin.

Laki velvoittaa terveydenhuollon henkilöstön antamaan potilaalle riittävästi tietoa ja sopimaan hoitovaihtoehdoista hänen kanssaan.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Matti Pöyry, p. 050 1892, matti.poyry@hammaslaakariliitto.fi

Valvira: lyhennelmä ratkaisusta ”Meidänklinikka Oy:n toiminnan keskeyttäminen”

 

Custom addthis block