Tiedote: Liiton ensimmäinen Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininta Teija Raivistolle

Julkaistu: 
20.11.2014

Hammaslääkäriliitto myönsi ensimmäisen Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininnan ylihammaslääkäri, terveydenhuollon erikoishammaslääkäri Teija Raivistolle.

Esityksen ovat tehneet Hämeenlinnan terveyskeskuksen hammaslääkärit.

EHL Teija Raivisto on työskennellyt vuodesta 2012 alkaen ylihammaslääkärinä Hämeenlinnan terveyspalvelut -liikelaitoksessa. Raivistolla on hammaslääkärialaisia noin 30 ja suun terveydenhuollossa työskentelee yhteensä 90 ammattilaista. Hammashoitoloita on seitsemän.

Raiviston johtamistyössä keskeistä on ollut yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin rakentaminen sekä ylimmän johdon että henkilöstön suuntaan. Tämä on luonut perustan suun terveydenhuollon tulokselliselle johtamiselle ja toiminnan kehittämiselle yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Hän on persoonallaan rakentanut myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä työyhteisössä sekä puolustanut hammaslääkärien ja suun terveydenhuollon asemaa koko organisaatiossa.
Keväällä 2014 kaupungin henkilöstölle tehdyn kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että esimiestyö suun terveydenhuollossa on ollut onnistunutta.

Hyvällä johtamisella on tärkeä merkitys suun terveydenhuollossa erityisesti nyt, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen on muutosvaiheessa ja taloudellinen tilanne on haastava.

Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininnan tavoitteena on nostaa esille hyvän esimiestyön merkitystä ja hammaslääkäriesimiesten tekemää tärkeää työtä.

Kunniamaininnan kriteereissä painotetaan, että hyvä hammaslääkärijohtaja kehittää tuloksellisesti suun terveydenhuollon ja johtamansa organisaation toimintaa, on kannustava, innostava ja henkilöstön keskuudessa arvostettu sekä toimii suun terveydenhuollon aseman vahvistamiseksi pitämällä esillä suun terveydenhuollon merkitystä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininta julkistettiin Hammaslääkäripäivillä 20.11.2014.

Lisätietoja:
Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, p. 050 540 7289
Ylihammaslääkäri Teija Raivisto, p. 040 554 9032

Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Liitto on mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten terveyttä.

Custom addthis block