Tiedote: Kela-korvauksen leikkaukset kohdistuvat myös pienituloisiin

Julkaistu: 
14.08.2015

Valtiovarainministeriön 14.8. antamassa budjettiehdotuksessa esitetään 40 miljoonan leikkauksia hammashoidon Kela-korvauksiin vuonna 2016. Leikkaus on tuplasti suurempi kuin hallitusohjelmassa alun perin sovittu 20 miljoonaa.
 
Hammaslääkäriliitto pitää lisäleikkauksia huonosti harkittuina.  Kela-korvauksista haetut säästöt kumoutuvat nopeasti, koska kuntien kustannukset tulevat kasvamaan terveyskeskusten potilasmäärien kasvaessa.

Esimerkiksi Joensuussa terveyskeskuksen potilasjono on jo venynyt vuoden mittaiseksi. Joensuun johtava hammaslääkäri arvelee Ylen uutisessa 12.8. yhdeksi syyksi Kela-korvausten vähennystä.

– Suun terveydenhuollossa terveyskeskusten ja yksityissektorin palvelut on vuonna 2002 säädetyssä uudistuksessa kytketty toisiinsa muuta terveydenhuoltoa tiiviimmin. Kela-korvauksilla onkin suun terveydenhuollossa suurempi merkitys kuin muussa terveydenhuollossa, sillä terveyskeskusten resursseja ei ole mitoitettu koko väestön hoitoon. Aikuispotilaista noin puolet hoidetaan terveyskeskuksissa ja puolet yksityisvastaanotoilla. Valtaosa hoidosta on jokaisen kansalaisen tarvitsemaa perushammashoitoa. Hammashoidon Kela-korvauksia maksetaan paljon myös pienituloisille. Leikkaukset tulevat heikentämään väestön suunterveyttä ja kasvattamaan terveyseroja entisestään, Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry varoittaa.
 
Vuonna 2014 hammashoidosta maksettiin Kela-korvauksia 123 miljoonaa, jolloin korvausprosentti oli 31. Hammashoidon Kela-korvauksista on jo leikattu 30 miljoonaa euroa vuoden 2015 alusta. Nyt esitetyillä 40 miljoonan leikkauksilla Kela-korvauksiin jäisi vuonna 2016 58 miljoonaa, jolloin korvausprosentiksi jää enää 15 %.
 
Potilaiden hoitamiseen tarvitaan myös jatkossa sekä terveyskeskuksia että yksityisvastaanottoja. Kela-korvaus tasaa yksittäisen potilaan hoitokustannuksia ja terveyskeskusten potilasjonoja.
 
Terve suu on osa yleisterveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. Hammas- ja suusairaudet ovat yleisiä. Yleisimmät niistä ovat kroonisia infektiosairauksia. Suun krooniset tulehdukset voivat edesauttaa myös muiden vakavien sairauksien puhkeamista. Huono suunterveys on yksi riskitekijä esimerkiksi valtimokovettumataudin sekä sydän- ja aivoinfarktin taustalla.
 
Tuloksekas suun terveydenhuolto perustuu säännöllisiin tutkimuksiin. Kun tulehdukset havaitaan ajoissa, vältytään vakavilta infektioilta ja komplikaatioilta.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Matti Pöyry, p. 050 1892, matti.poyry@hammaslaakariliitto.fi

Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Liitto on mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten terveyttä.

Custom addthis block