THL: Viranomaiset arvioivat rokotusjärjestyksen tarkennuksia

Julkaistu: 
17.03.2021
Rokotteiden saatavuuden odotetaan parantuvan kevään aikana. THL:n tämä hetkisten arvioiden mukaan rokoteannoksia olisi kesäkuun loppuun mennessä Suomeen saatu 5–7 miljoonaa annosta ja heinäkuun alkuun mennessä kaikki yli 16-vuotiaat olisi rokotettu. On kuitenkin edelleen huomioitava, että rokotteiden saatavuus saattaa vaihdella erilaisista toimituksiin liittyvistä syistä johtuen.

Suun terveydenhuollon henkilöstön tilanne on KRAR:in tiedossa

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR pohtii parhaillaan rokotusjärjestyksen tarkennuksia. Myös suun terveydenhuollon henkilöstön tilanne ja työn erityispiirteet ovat KRAR:issa tiedossa. KRAR:illa on kuitenkin pohdittavana monia rokottamiseen liittyviä kysymyksiä eri ammattiryhmien järjestyksen lisäksi.

Rokotusjärjestykseen tehtävät mahdolliset muutokset tulevat julkisisiksi vasta sitten, kun valtioneuvosto on ne hyväksynyt

Tiedot rokotustilanteesta päivitetään THL:n sivuille.

Rokotteet saapuvat Suomeen pienissä erissä, minkä vuoksi rokotettaville on ollut välttämätöntä laatia tarkka priorisointijärjestys.

Kansallisen rokotusstrategian mukaisesti ensin on rokotettu suurimmassa vakavan koronataudin riskissä olevat ryhmät, koska heidän keskuudessaan kuolleisuus on suurinta ja heidän hoitonsa myös kuormittaa eniten sairaanhoitoa.

Sairaanhoidon kriittisiä toimintoja on keskitytty ylläpitämään myös kohdentamalla rokotuksia sekä todettuja koronapotilaita hoitavaan henkilöstöön, että muuhun näitä toimintoja ylläpitävään henkilöstöön. Näiden ryhmien rokotukset ovat THL:n mukaan edistyneet hyvin.

Lue myös KRAR:in puheenjohtajan kommentit Hammaslääkärilehden uutisesta 4.3.2021

Custom addthis block