THL: Koronarokotusten tilannekatsaus

Julkaistu: 
12.01.2021
Suomen koronarokotestrategian mukaan ensimmäisenä rokotusta tarjotaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat todettuja tai perustellusti epäiltyjä COVID-19 –potilaita ja niille, jotka työskentelevät hoitokodeissa. Määrittely on tehty työnkuvan mukaan ja koskee myös näissä tehtävissä työskentelevää suun terveydenhuollon henkilöstöä. Työnantaja on velvollinen arvioimaan, onko omassa työyksikössä kyseisiin ryhmiin kuuluvia työntekijöitä.

Suun terveydenhuollon varotoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja niitä on noudatettu huolellisesti, sillä potilastyössä tapahtuneita tartuntoja Suomessa tai kansainvälisesti ei ole raportoitu. Perusteita koko suun terveydenhuollon henkilöstön asettamiselle rokotusjärjestyksen kärkeen ei siis ole.

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen koronarokotestrategian 2.12.2020 Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) ja THL:n ehdotuksen perusteella. Koronarokotuksilla pyritään ensisijaisesti estämään vakavia tautitapauksia, elinvuosien menetystä ja kuolemia sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä. Rokotus on kaikille, myös terveydenhuollon henkilöstölle, vapaaehtoinen ja maksuton.

KRAR keskustelee lähitulevaisuudessa tarkennuksista rokotusjärjestyksessä. Keskustelussa on mukana myös muun kuin edellä mainitun suun terveydenhuollon henkilöstön tilanne.

Lue lisää koronarokotustilanteesta liiton sivuilla julkaistusta THL:n Suun terveydenhuollon koronaviruskatsauksesta 12.1.2021.

Custom addthis block