THL julkaisi Potilaan oppaan

Julkaistu: 
13.11.2014

Uusi Potilaan opas jakaa verkossa tietoa potilaille ja heidän läheisilleen. Potilaita ja omaisia rohkaistaan vaikuttamaan hoitoon ja osallistumaan potilasturvallisuuden kehittämiseen.  

Opas listaa esimerkiksi 10 tärkeintä asiaa, joiden avulla potilaat voivat vaikuttaa hoitonsa sujuvuuteen ja potilasturvallisuuteen.  

Infopaketin on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL yhteistyössä potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa. Julkaisu tarjoaa yleistietoa kaikille potilasryhmille. Sairauskohtaista tietoa siinä ei ole.

Potilasturvallisuus on terveydenhuollon laadun keskeisimpiä asioita.  Vastuu potilasturvallisuudesta kuuluu henkilökunnalle, mutta potilas ja hänen läheisensä pystyvät osaltaan vaikuttamaan siihen.

Potilaan opas löytyy verkosta: www.thl.fi/potilaanopas

Ruotsin- ja englanninkieliset versiot ilmestyvät vuoden 2014 aikana.

Tutustu myös Hammaslääkäriliiton potilaille kokoamaan Mistä hoitoa -infosivuun

Custom addthis block