Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpidepalkkiohin muutoksia 1.1.2015

Julkaistu: 
10.11.2014

Lääkärisopimuksessa (2014–2016) on sovittu, että sopijaosapuolet jatkavat kuluvana vuonna toimenpidepalkkioita koskevaa kehittämistyötä. Nyt työ on päättynyt, ja muutoksista on sovittu.

Toimenpidepalkkiomuutosten tavoitteena on ollut laadukas hoito. Erityistä huomiota haluttiin kiinnittää parodontiitin ehkäisyyn, varhaisdiagnostiikkaan ja hoitoon, karieksen pysäytyshoitoon sekä potilaan omahoitoon huomioiden Käypä hoito -suositusten mukaiset hoitokäytännöt.

Lisäksi on keskitytty luettelon selkeyttämiseen ottaen huomioon THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokitus. Tiettyjen erikoisalojen toimenpiteisiin, kuten protetiikka, endodontia ja pedodontia, on tehty joitakin lisäyksiä ja rakenteellisia muutoksia.

Jäsensivuilta kohdasta Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpidepalkkiot löydät tarkemmat tiedot tehdyistä muutoksista.

 

Custom addthis block