Terveydenhuoltopalkinto 2019 professori emeritus Hannu Hausenille

Julkaistu: 
7.11.2019
Terveydenhuoltolääkärit ry on myöntänyt viidennen Terveydenhuoltopalkinnon professori emeritus Hannu Hausenille. Palkinto luovutettiin 7.11. Terveydenhuoltotutkimuksen päivillä Tampereella.

Terveydenhuoltopalkinto jaetaan joka toinen vuosi henkilölle tai taholle, joka on toiminut pitkään tavalla, joka on edistänyt terveydenhuollon myönteistä kehitystä Suomessa. Palkittavan toiminnan tulee olla ollut vaikuttavaa ja merkityksellistä sekä aikaansaatujen muutosten pitkäkestoisia.

Hannu Hausen on toiminut viidellä vuosikymmenellä aktiivisena ja merkittävänä terveydenhuollon ja kansanterveystieteen vaikuttajana. Hausenin tutkimuksissa korostuu terveyttä edistävien toimien vaikuttavuuden arviointi ja hänen työssään on aina näkynyt tiivis yhteys tutkimuksen ja terveyspalvelujärjestelmän välillä.

Tutkimusuran ohella Hausen on tehnyt pitkän uran kouluttajana kotimaassa ja ulkomailla. Hän on toiminut arvostettuna asiantuntijana ja jäsenenä järjestöissä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hannu Hausenin ura on jatkunut edelleen 2010-luvulla vaikuttavuuden ja laadun mittaamiseen liittyvässä hankkeessa sekä alan ammattijärjestössä terveyden edistämisen asiantuntijana.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Hausen on aktiivinen monialainen keskustelija, joka edelleen väsymättä jaksaa tuoda terveyden edistämisen teemoja esiin myös julkisuudessa. Eettisyys on aina ollut hänen toimintansa keskiössä.

Hannu Hausen on syntynyt vuonna 1944 Hämeenlinnassa ja suorittanut hammaslääketieteen lisensiaatin opinnot Turussa. Hausenin tutkimusura alkoi jo kansanterveyslain alkumetreillä tuolloiseen lasten hammashuoltoon liittyvinä epidemiologisina tutkimuksina ja on sittemmin jatkunut kohdistuen erityisesti suun valtasairauteen kariekseen ja ennen kaikkea sen ehkäisemiseen väestötasolla ja palvelujärjestelmässä. Epidemiologina asetelmat on toteutettu tinkimättömästi satunnaistettuina kokeina.

Hausenin keskeisiä tutkimushankkeita ovat olleet Kuopion vesijohtoveden fluorauksen lopettamiseen liittyvien vaikutusten arviointi, karieksen riskistrategian onnistuminen Vantaalla sekä non-invasiivisen kariesprevention lyhyen ja pitkän ajan vaikutukset.

Hannu Hausen toimi vuodesta 1985 alkaen sosiaalihammaslääketieteen professorina Kuopiossa ja sen jälkeen Oulussa vuoteen 2010 saakka, ollen myös useamman vuoden kummassakin laitoksen johtajana. Hän on ohjannut 11 väitöskirjaa sekä opponoinut viittä.

Alkuperäisjulkaisuja Hausenilla on 95 ja yli sata muuta kirjoitusta alan ammattilehdissä. Hausen toimi terveydenhuollon erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuukouluttajana sen aloittamisesta alkaen ja on toiminut myös terveydenhuollon erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilönä.

Asiantuntijana Hausen on toiminut karieksen hallinnan Käypä Hoito -työryhmän puheenjohtajana sekä terveydenhuollon menetelmien arviointia toteuttaneessa Finohtassa ja valtakunnallisessa terveydenhuollon eettisessä neuvottelukunnassa ETENE:ssä. Viimeisten kolmen vuoden aikana Hausenin kirjoituksia on julkaistu liki kaksikymmentä Neuvola ja Kouluterveys -lehdessä sekä Hammaslääkärilehdessä.

Tällä hetkellä hän toimii terveyden edistämisen asiantuntijana Hammaslääkäriliitossa sekä laadun ja vaikuttavuuden mittaamisen konsultoivana asiantuntijana.

Terveydenhuoltolääkärit – Hälsovårdsläkare ry (Finnish Society of Public Health Medicine) on vuonna 1955 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on olla yhdyssiteenä terveydenhuoltolääkäreiden ja muiden alalla toimivien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden välillä sekä edistää terveydenhuollon tutkimusta ja kehitystä maassamme. Jäseninä yhdistyksellä on noin 170 lääkäriä tai hammaslääkäriä. Yhdistys on myöntänyt aiemmin Terveydenhuoltopalkinnon vuonna 2011 professori emeritus Jussi Huttuselle, vuonna 2013 professori emeritus Martti Kekomäelle, vuonna 2015 professori Marjukka Mäkelälle ja vuonna 2017 dosentti Ilkka Kunnamolle.

Lisätietoja:

Hannu Hausen
hannu.hausen@outlook.com

Minna Kaila
puheenjohtaja
Terveydenhuoltolääkärit ry
minna.kaila@helsinki.fi

Custom addthis block