Suunterveys tulossa mukaan asiakasmaksulain maksukattoon

Julkaistu: 
8.10.2020
Asiakasmaksulain uudistuksella halutaan laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa potilaan maksuja lisäämällä maksukattoon uusia sote-palveluja. Lakiesityksen mukaan maksukattoon kuuluisivat jatkossa myös suun terveydenhuollosta sekä terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta, tilapäisestä kotisairaalahoidosta ja tietyistä etäpalveluista perittävät asiakasmaksut.

Suun terveydenhuollon kannalta sinänsä hyvä asiakasmaksulain uudistus pitää Hammaslääkäriliiton mukaan toteuttaa niin, että sektorien tasapaino säilyy, eivätkä terveyskeskukset ruuhkaudu entisestään. Liitto esittää tasapainottavaksi ratkaisuksi esimerkiksi Kela-korvausten korottamista ja sitä, että paljon hoitoa tarvitseville yksityisen sektorin potilaille sovellettaisiin maksukaton ideaa Kela-korvauksiin. Täysi-ikäisten suunterveyspalveluista hieman yli puolet tuotetaan tällä hetkellä julkisella ja toinen puoli yksityisellä sektorilla.

  • Hallitus on antanut esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain uudistamiseksi 17.9.2020.
  • Asiakasmaksulain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021.
  • Maksukattoa koskevat uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Lue lisää Hammaslääkärilehden sivuilta.

 

 

 

Custom addthis block