Suojamateriaalien kustannukset tulee korvata myös yksityisille

Julkaistu: 
1.07.2020
Koronaviruksen vuoksi kasvaneet suojamateriaalien kustannukset on korvattava myös yksityisille sote-palveluntuottajille. Tilanteesta on aiheutunut yksityisille toimijoille jo kymmenien miljoonien eurojen lisäkustannukset. Kustannusten korvaamisesta tarvitaan nopeasti kansallinen päätös, vaativat elinkeinoelämän järjestöt yhteisessä kannanotossaan.

Julkiselle sektorille suojautumisen lisäkustannuksia korvataan valtion neljännen lisäbudjetin kautta yli miljardilla eurolla. Yksityiset palveluntuottajat uhkaavat jäädä ilman kompensaatiota. Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Hyvinvointiala HALI ja Lääkäripalveluyritykset vaativat, että hallitus ohjeistaa kuntia, kuntayhtymiä ja Kelaa yksityisten sote-palveluntuottajien suojautumiskustannusten korvaamisessa. Keinona voisi olla esimerkiksi kiinteä korvaus per hoitopäivä tai tilapäinen takautuva palveluseteleiden hinnankorotus.

Koronavirukselta suojautumisesta aiheutuva merkittävä kustannuspaine voi järjestöjen mukaan pahimmassa tapauksessa uhata palvelutuotannon jatkuvuutta sekä sitä kautta palvelujen saatavuutta ja työpaikkojen säilymistä.

Järjestöt muistuttavat, että ilman kansallista ohjeistusta palvelujen järjestäjät (kunnat ja kuntayhtymät) joutuvat neuvottelemaan jokaisen tuottajan kanssa erikseen suojautumisesta aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta. Tämä lisää hallinnollista työtä ja kustannuksia sekä kunnille että yksityisen sektorin palveluntuottajille.

Lue kannanotto Hyvinvointiala HALI ry:n sivuilta.

STM: Henkilösuojainten korvaaminen yksityisille koronavirustilanteessa

Koronavirustilanteessa lisääntyneen henkilösuojainten käytön kustannusten korvaaminen yksityisille toimijoille perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin silloin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu on kunnan järjestämisvastuulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että tarvittaessa sopimuksia on avattava ja asiasta on neuvoteltava paikallisesti.

Lue lisää STM:n Kuntainfosta 30.6.

Custom addthis block