STUK tiedottaa: uusi julkaisu panoraamaröntgeneistä

Julkaistu: 
20.06.2022
Säteilyturvakeskus (STUK) selvitti vuosina 2021 ja 2022 viranomaisvaatimusten toteutumista terveyskeskuksissa tehtävän panoraamaröntgenkuvantamisen yhteydessä. Aineisto koottiin kyselytyökalulla sekä paikan päällä tehdyillä tarkastuksilla. Selvityksen tuloksista julkaistiin raportti toukokuussa 2022.

Raportin mukaan esimerkiksi panoraamakuvausten laadunvarmistuksessa on huomattavan isoja eroja eri kuvauspaikkojen välillä.

Lisäksi STUKin tarkastuksissa tekemät havainnot ja kyselyn vastaukset myös erosivat toisistaan. Käytännössä asiat eivät olleet aina niin hyvällä tolalla kuin mitä kyselyyn oli vastattu. Tämä saattoi johtua esimerkiksi siitä, että kyselyyn vastannut hallintohenkilökunta ei tiennyt käytännön toteutuksesta tai lainsäädännön vaatimukset eivät olleet vastaajan tiedossa.

STUKin tiedote: Hammasröntgenin käytäntö ei aina noudata säädöksiä (13.6.2022)

STUKin raportti: Panoraamarontgenlaitteita koskevien vaatimusten toteutuminen terveyskeskuksissa

Yhteyshenkilö: STUKin toimistopäällikkö Petra Tenkanen-Rautakoski, puh. 09 759 88 603, hammasrtg@stuk.fi

Custom addthis block