STM: sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisvastuusta sopu

Julkaistu: 
19.11.2014
Tuottamisvastuullisten kuntayhtymien enimmäismäärästä sekä tuottamisvastuun määritelmästä on päästy sopuun. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia valmistelevassa ohjausryhmässä.

Yksittäinen kunta ei voi määritelmän mukaan olla tuottamisvastuullinen toimija, jotta palvelut saadaan integroitua kokonaisvaltaisesti.

Tuottamisvastuu voi lakiluonnoksen aiemmasta versiosta poiketen olla vain kuntayhtymällä tai sen sijasta tuottamisvastuualueen vastuukunnalla, jos alueen kunnat niin yksimielisesti sopivat. Viisi sote-aluetta päättävät tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät ja niiden tehtävät.

Jokaisen tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän on vastattava ehkäisevistä, korjaavista ja hoitavista sekä kuntouttavista ja muista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena.

Tuottamisvastuullisten kuntayhtymien enimmäismääräksi ohjausryhmä päätti:

  • OYS-erva-alueelle muodostuva sote-alue: enintään 5.
  • KYS-erva-alueelle muodostuva sote-alue: enintään 4.
  • TaYS- erva-alueelle muodostuva sote-alue: enintään 4.
  • TyKS- erva-alueelle muodostuva sote-alue: enintään 3.
  • HUS- erva-alueelle muodostuva sote-alue: enintään 3.

Alueilla voidaan sopia, että tuottamisvastuullisia kuntayhtymiä on vähemmän.

Parlamentaarisen ohjausryhmän työ jatkuu marraskuussa 2014.

Liitto painottaa yksityisen ja julkisen yhteistyötä

Hammaslääkäriliitto painottaa sote-uudistuksessa, että suun terveydenhuolto tarvitsee julkisia ja yksityisiä palveluita. Uudistuksessa järjestelmää pitää kehittää kokonaisuutena.  

– Yksityiset palveluntuottajat, myös pienet, tulisi saada kytkettyä sote-alueen palveluihin muillakin tavoin, kuin ostopalveluiden tai palvelusetelien avulla, painottaa Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Tarvitaan toimivia ja riittävän lähellä olevia suun terveydenhuollon palveluja. Lisäksi uudistuksessa tulee varmistaa suun terveydenhuollon erikoistason palvelujen riittävyys ja saavutettavuus.

Lue Hammaslääkäriliiton lausunto sote-järjestämislaista.

Lue sote-uudistuksen etenemisestä STM:n sivuilta.

Custom addthis block