STM pyytää lausuntoa erikoishammasteknikoiden toimenkuvan laajentamisesta

Julkaistu: 
19.11.2018
Laillistettu hammasteknikko saa suorittaa hammaslääkärin antamia hammasteknisiä töitä sekä irrotettavien hammasproteesien teknisiä korjauksia. Erikoishammasteknikolla puolestaan tarkoitetaan nykyisissä säädöksissä henkilöä, joka on toiminut viisi vuotta laillistettuna hammasteknikkona ja suorittanut asianomaisen erikoispätevyyden edellyttämän 30 opintopisteen laajuisen koulutuksen. Suomessa on noin 300 työikäistä erikoishammasteknikkoa.

Erikoishammasteknikko saa itsenäisesti valmistaa ja sovittaa irrallisia kokoproteeseja niiden käyttäjille. Hän ei kuitenkaan saa itsenäisesti valmistaa ja sovittaa proteeseja henkilölle, jolla leikkauksen tai tapaturman seurauksena on suun rakennetta olennaisesti muuttava vamma tai henkilölle, jolla on suun alueella jokin sairaus tai kehityshäiriö, eikä hampaiden juurien tai tekojuurien päälle.

Erikoishammasteknikko saa itsenäisesti valmistaa proteeseja vain hampaattomaan leukaan, toisin sanoin kokoproteeseja joko ylä- tai alaleukaan tai kokonaan hampaattomalle potilaalle molempiin leukoihin.

Erikoishammasteknikot eivät saa valmistaa itsenäisesti osaproteeseja, joita valmistetaan potilaalle, jolla on jäljellä joko omia tai implanttihampaita.

Nykyisen lain mukaan hammaslääkäri suunnittelee osaproteesin, tekee hampaistoon mahdolliset preproteettiset toimenpiteet, ottaa jäljennökset suusta ja määrittää purennan. Tämän jälkeen työ siirtyy hammastekniseen laboratorioon, jossa hammasteknikko tai erikoishammasteknikko valmistaa osaproteesin.

Valmisteilla oleva osaproteesi lähetetään useimmiten välillä hammaslääkärille, joka sovittaa sitä potilaan suuhun ja tekee siihen muokkauksia, minkä jälkeen työ lähetetään jälleen laboratorioon. Hammaslääkäri sovittaa valmiin osaproteesin potilaan suuhun ja huolehtii kontrollikäynneistä sekä niihin liittyvistä mahdollisista osaproteesin muokkauksista.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 15.6.2018 työryhmän arvioimaan erikoishammasteknikoiden toimenkuvan laajentamista. Työryhmä esittää, että terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa lainsäädäntöä muutetaan siten, että erikoishammasteknikko voisi täydennyskoulutuksen suoritettuaan valmistaa osaproteeseja itsenäisesti hammaslääkärin lähetteen perusteella. STM on pyytänyt asiasta lausuntoja 4.12.2018 mennessä.

Katso lausuntopyyntö ja työryhmän raportti STM:n sivuilta.

Liitto kartoittaa hammaslääkärien mielipidettä – vastaa kyselyyn!

Hammaslääkäriliitto on laatimassa STM:lle lausuntoa erikoishammasteknikoiden toimenkuvan laajentamisesta. Lausunnon pohjaksi kartoitamme hammaslääkärien mielipidettä STM:n asettaman työryhmän esittämästä muutoksesta.  

Liiton kyselyyn voit vastata tästä linkistä 27.11. mennessä.

Custom addthis block