Sote-lakeihin todennäköisesti tulossa muutoksia

Julkaistu: 
28.06.2017
Ennakkotietojen mukaan perustuslakivaliokunta ei hyväksy valinnanvapauslakia hallituksen esittämässä muodossa, vaan edellyttää muutoksia mm. terveyskeskusten yhtiöittämispakkoon. On ennakoitavissa, että laki menee uuteen valmisteluun ja uudelle lausuntokierrokselle. Perustuslakivaliokunnan lausunnon odotetaan valmistuvan 30.6. On mahdollista, että myös muita sote- ja maakuntalakeja muokataan, jolloin lakien voimaantulokin saattaa myöhentyä.

Hammaslääkäriliitto on kritisoinut mm. uudistuksen aikataulua, jossa suun terveydenhuollon valinnanvapaus alkaisi ilman kokeiluja ja siirtymäkautta heti uudistuksen tullessa voimaan 1.1.2019, jolloin takaraja palveluntuottajien ilmoittautumiselle olisi jo 31.8.2018. Tosin nyt ollaan valmistelemassa pilotin käynnistämistä Keski-Uudellamaalla.

Liiton eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 29.5. antama lausunto on luettavissa tästä. 
 
Hammaslääkäriliitto on myös painottanut riittävän rahoituksen merkitystä suun terveydenhuollon valinnanvapauden toteuttamiselle. Ministeriön alkuperäinen laskenta on lähtenyt 320 miljoonasta eurosta, joka vastaa nykyisiä terveyskeskusten aikuisten suun terveydenhuollon kustannuksia. Valinnanvapauden toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin myös mahdollisimman monen yksityisen toimijan mukanaoloa. On selvää, että suurempi tuottajien määrä edellyttää myös suurempaa rahoitusta.

Liitto on korostanut myös sitä, että korvausten täytyy kannustaa laadullisesti hyvään, ennaltaehkäisyyn painottuvaan hammashoitoon.

Tietoa ja tukea jäsenille

Sote-uudistus merkitsee muutoksia lähes kaikkien hammaslääkärien työhön, tavalla tai toisella.

Hammaslääkäriliitto panostaa jatkossa jäsenten tukemiseen monin tavoin mm. antamalla ajantasaista tietoa ja henkilökohtaista neuvontaa sekä järjestämällä koulutusta.

Yksityishammaslääkäreille 2.6. lähetetty jäsenkirje on  luettavissa myös liiton jäsensivuilla (kirjautuminen jäsentunnuksilla).

Julkisen työnantajan palveluksessa oleville jäsenille lähetämme tietoa, kun selviää, mitä mahdollisia muutoksia sote-laeille on tulossa.

Custom addthis block