Resepti on nyt sähköinen

Julkaistu: 
6.03.2017
Sähköinen lääkemääräys tuli pakolliseksi koko terveydenhuollossa vuoden 2017 alusta. Nyt jo noin 99 prosenttia kaikista resepteistä on sähköisiä, raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL helmikuun lopussa.

Puhelinmääräyksenä tai paperisena reseptin voi laatia enää vain poikkeustapauksissa, joita ovat tekninen häiriö, hoidon kiireellisyys tai jos kyseessä on erityislupavalmiste. Syy on aina merkittävä lääkemääräykseen. Lisäksi Pro auctore -reseptit tehdään jatkossakin paperisina.

Tammikuussa 2017 laadittiin lähes 2,9 miljoonaa reseptiä. Tilastoissa ei eritellä erikseen hammaslääkärien määräämiä reseptejä. Apteekeissa tallennettiin THL:n mukaan tammikuun aikana noin 46 300 paperi- tai puhelinreseptiä. Puolet niistä oli jouduttu laatimaan teknisen häiriön vuoksi.

Miten määrään reseptin ilman potilastietojärjestelmää?

Hammaslääkäri, joka ei käytä sähköistä potilastietojärjestelmää siihen sisältyvine reseptiohjelmineen, voi kirjoittaa reseptit siihen tarkoitetulla erillisellä järjestelmällä. Niitä ovat Mediresepti, NettiResepti ja Kelain.

STM on määrittänyt Kelaimen ammattikäytön hinnaksi 120 euroa kuukaudessa. Lisäksi Kela veloittaa ammattikäytössä reseptikohtaisen maksun 33 senttiä. Hammaslääkärin kannattaakin käyttää Kelainta vain yksityiskäytössä, joka on maksutonta.

Mediresepti on Mediconsult Oy:n internetissä käytettävä palvelu, jolla voi kirjoittaa sähköisen reseptin potilastietojärjestelmästä riippumatta. Palvelu toimii myös mobiililaitteilla. Medireseptin käyttö maksaa itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville Hammaslääkäriliiton jäsenille 19 euroa kuukaudessa + alv. Kuukausihinta sisältää tukipalvelun. Aloitusmaksua ei peritä. Hammaslääkäriliitto on neuvotellut jäsenilleen tämän sopimushinnan Mediconsult Oy:n kanssa.

Saat Medireseptin käyttöön ilmoittamalla nimesi, y-tunnuksesi ja yhteystietosi sähköpostitse: myynti@mediconsult.fi tai puh. 010 524 5501. Mainitse tilauksen yhteydessä Hammaslääkäriliiton jäsenyydestä. Mediconsult Oy opastaa käyttöönotossa. Lisätietoja: www.mediresepti.fi

Lisätietoa sähköisestä lääkemääräyksestä löydät liiton jäsensivuilta (kirjautuminen jäsentunnuksilla).

Custom addthis block