Potilasvakuutusmaksuun korotus vuonna 2020

Julkaistu: 
28.10.2019

Potilasvakuutusmaksuun tulee vuodelle 2020 15 prosentin korotus. Suureen korotukseen vaikuttaa muun muassa muutos potilasvakuutuskorvauksen etusijaissäännöksissä suhteessa muihin sosiaaliturvaetuuksiin, mikä aiheuttaa kustannuksia potilasvakuutusjärjestelmään. Muutoksesta aiheutuu korotustarve potilasvakuutusmaksuihin koko terveydenhuollon alalla.

Hammaslääkäriliiton ryhmäetuvakuutuksen vakuutusmaksu vuodelle 2020 on 751 euroa. Korotustarve on suurempi ryhmäetuvakuutuksen ulkopuolella, joten suhteessa ryhmäetuvakuutus on entistä edullisempi vaihtoehto. Vakuutusmaksu on ryhmäetuvakuutuksen ulkopuolella yli kaksinkertainen ja leikkaavalla hammaslääkärillä jopa nelinkertainen liiton ryhmäetuvakuutukseen verrattuna. Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna vuodeksi 2020 edellyttää, että liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Potilasvakuutus tulee automaattisesti voimaan 1.1.2020 alkaen kaikille vuonna 2019 ryhmävakuutuksessa olleille, mikäli sitä ei ole irtisanottu vuoden 2019 loppuun mennessä. Irtisanominen tehdään kirjallisesti liiton toimistoon Satu Kiviharjulle: satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi. Vakuutusmaksu viivästyskorkoineen on ulosottokelpoinen ja Pohjola Vakuutus vastaa vakuutusmaksujen perinnästä ja vakuutuksen irtisanomisesta.

Custom addthis block